Projekt je slovo, které budí v pedagogické veřejnosti často protichůdné reakce.

Některé učitele projekty zdržují od navyklé práce v hodině, jiným dává naopak pocit smysluplné činnosti s žáky.

Projekt e-VIK vznikl jako snaha vnést do vyučování individualizaci. Tradiční vyučování všech všemu, postrádá v dnešním světě čím dále citelněji smysl a hlavně nepřináší očekávané výsledky. Množství současné faktografie připomíná bezbřehý oceán, ve kterém můžeme pomocí internetu snadno lovit informace podle své momentální potřeby, avšak využít jeho bohatství jen v jednom místě vyžaduje většinou celoživotní studium. 

Zároveň je dnešní svět je natolik složitý, že vyžaduje od lidí kombinaci komplexního pohledu i hlubokou specializaci. Stejně důležité je i to, aby se mladí zajímali o společnost, pomáhali si, uměli komunikovat, pracovali v týmu a celoživotně se vzdělávali. Tyto dovednosti je třeba trénovat ve škole. Pro současné učitele je to velmi náročný úkol, ve kterém jim může pomoci znalost moderních technologií.

Ty totiž umožňují  - při jejich účelném využití -  aktivní samostatnou práci, při současném poskytování zpětné vazby učitele. Současně mnohonásobně rozšiřují možnosti kvalitní spolupráce žákovského týmu i možnosti volby při řešení úkolů. 

Jednoduše řečeno umožňují uskutečnit moderní didaktický ideál: učitel organizuje, radí, koučuje, kontroluje, usměrňuje hodnocení a žáci pracují, řeší problémy, přemýšlejí, jsou aktivní.

 

Andrej Plecháček, ředitel Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou