Název Ročník Předmět Časová náročnost
poměry 6 matematika 90 min
Trojúhelníky - konstrukce trojúhelníků podle věty sss,sus, usu 8 matematika 45 min
Trojúhelníky - kružnice opsaná a vepsaná 8 matematika 90 min
Trojúhelníky - úsečky v trojúhelníku 8 matematika 90 min
Thaletova kružnice - odvození znění 8 matematika 45 min
Lomené výrazy 8 matematika 90 min
Povrch a objem těles 8 matematika 45 min
Kružnice - výpočty 8 matematika 90 min
Válce a kružnice - kde je najdeme (doplnění aktivity v hodině) 8 matematika 30 min
Sítě těles 8 matematika 45 min
Úměrnosti, grafy 8 matematika 90 min
Výpočty s pomocí techniky 8 matematika 90 min
Výkladové stránky 8 matematika 90 min
Práce s geogebrou 8 matematika 90 min
test - kruhy 8 matematika 10 min
Závěrečný projekt 8 matematika 225 min
Sdílený sešit 9 matematika 45 min
Rovnice s absolutní hodnotou 9 matematika 45 min
Fyzika s tablety 6 matematika 45 min
Fyzika s tablety I matematika 45 min
goniometrické funkce 8 matematika 15 min
statistika IV matematika 45 min
finanční matematika IV matematika 45 min
finanční matematika IV matematika 45 min
finanční matematika, přesah do IT 6 matematika 45 min
finanční matematika, přesah do IT IV matematika 45 min
finanční matematika, přesah do IT IV matematika 45 min
finanční matematika, přesah do IT IV matematika 45 min
geometrická posloupnost a její vlastnosti IV matematika 20 min
posloupnosti a řady IV matematika 45 min
posloupnosti a řady IV matematika 45 min
posloupnosti a řady IV matematika 45 min
posloupnosti a řady IV matematika 45 min
dělitelnost I matematika 45 min
diferenciální počet - opakování IV matematika 45 min
integrální počet - opakování IV matematika 45 min
dělitelnost I matematika 45 min
dělitelnost I matematika 45 min
kombinatorika IV matematika 45 min
příprava k maturitě IV matematika 45 min
dělitelnost I matematika 45 min
Lineárně lomená funkce II matematika 90 min
Lineárně lomená funkce II matematika 90 min
Unser Reiseplaner I německý jazyk 45 min
Názvosloví solí, hydrogensolí a hydrátů solí 9 chemie 45 min
Laboratorní sklo 8 chemie 90 min
Chemické názvosloví – názvosloví anorganických sloučenin 6 chemie 45 min
Chemické názvosloví - názvosloví komplexních sloučenin 6 chemie 45 min
Organické názvosloví - názvosloví uhlovodíků 7 chemie 90 min
Polymery připravované polymerací - Vlastnosti a použití polymerů 8 chemie 45 min
Přechodné prvky – vybrané sloučeniny přechodných prvků 7 chemie 45 min
Reakce v organické chemii 7 chemie 45 min
Reakce v organické chemii 7 chemie 45 min
Přechodné prvky – železo a jeho sloučeniny 7 chemie 45 min
Periodická soustava prvků I chemie 45 min
Příprava oxidu uhličitého, jeho vlastnosti, měření objemu CO2 v nenaklíčené a naklíčené čočce pomocí čidla Vernier – laboratorní cvičení I chemie 90 min
Steroidy III chemie 45 min
Klasifikace chemických reakcí I chemie 45 min
Klasifikace chemických reakcí I chemie 45 min
Vodík I chemie 90 min
Alkaloidy III chemie 45 min
Alken, alkyn II chemie 90 min
Voda I chemie 45 min
Ropa II chemie 90 min
Bílkoviny III chemie 45 min
Síra I chemie 45 min
uhlovodíky a jejich deriváty II chemie 45 min
Uhlík, křemík I chemie 90 min
Alkalické kovy II chemie 45 min
anorganické sloučeniny II chemie 45 min
Názvosloví komplexních sloučenin II chemie 45 min
Přechodné kovy a železo II chemie 45 min
Názvosloví uhlovodíků II chemie 45 min
Polymery připravované polymerací III chemie 45 min
typy reakcí v organické chemii II chemie 45 min
Surovinové zdroje - ropa II chemie 45 min
Bílkoviny 8 chemie 45 min
Názvosloví anorganických sloučenin 9 chemie 45 min
Voda 8 chemie 45 min
Vzduch 8 chemie 45 min
Značky prvků a názvosloví halogenidů 8 chemie 45 min
Značky prvků a názvosloví halogenidů 8 chemie 45 min
Hmotnostní zlomek 8 chemie 45 min
Látkové mmnožství I chemie 45 min
Laboratorní řád I chemie 45 min
Látkové množství 9 chemie 45 min
Látkové množství 9 chemie 45 min
Dělení směsí - filtrace 8 chemie 90 min
Dělení směsí - destilace 8 chemie 90 min
Dělení směsí - krystalizace 8 chemie 90 min
Zkoumání hydrátů 8 chemie 90 min
Hmotnostní zlomek I chemie 90 min
Vlastnosti halogenidů 8 chemie 90 min
Reakce uhličitanu vápenatého I chemie 90 min
Laboratorní sklo I chemie 90 min
Dělící operace - chromatografie 8 chemie 90 min
Dělící operace - chromatografie 8 chemie 90 min
Účtování dlouhodobého majetku III ekonomika 45 min
Vyřazení dlouhodobého majetku III ekonomika 45 min
Daňová evidence IV ekonomika 45 min
Silniční daň III ekonomika 45 min
Výpočet mezd a jejich účtování III ekonomika 45 min
Výpočet mezd a jejich účtování III ekonomika 45 min
Marketingový mix II ekonomika 45 min
Marketingový mix - pravidla tvorby reklamního materiálu II ekonomika 45 min
Sociální a zdravotní pojištění III ekonomika 45 min
Účtování nákladů III ekonomika 45 min
Časové rozlišení nákladů a výnosů III ekonomika 45 min
Podstata účetnictví II ekonomika 45 min
Podnikatelské koncepce, marketingové strategie IV ekonomika 90 min
Právní formy podnikání - práce s právními předpisy IV ekonomika 45 min
Registrace k daním III ekonomika 45 min
Založení živnosti I IV ekonomika 45 min
Založení živnosti - II IV ekonomika 90 min
Účetní doklady II ekonomika 45 min
Cenné papíry peněžního trhu - šek, směnky III ekonomika 45 min
Právní formy podnikání - obchodní společnosti IV ekonomika 90 min
Právní formy podnikání - obchodní společnosti - konkurenční IV ekonomika 90 min
Daňové odpisy I ekonomika 45 min
Účetnictví II ekonomika 45 min
Účetnictví III ekonomika 45 min
Práce s elektronickou sbírkou příkladů I fyzika 45 min
Práce se sdíleným sešitem I III fyzika 45 min
Práce se sdíleným sešitem I I fyzika 45 min
Práce se sdíleným sešitem I I fyzika 45 min
Práce se sdíleným sešitem II III fyzika 45 min
Hodnocení studentů I I fyzika 45 min
Hodnocení studentů II I fyzika 45 min
Řešení kalorimetrické rovnice pomocí programu Wolfram Mathematica a WolframAlpha II fyzika 45 min
Úlohy z elektřiny pomocí programu Wolfram Mathematica a WolframAlpha III fyzika 45 min
Fyzika s tablety II fyzika 130 min
Geometrická optika III fyzika 45 min
Videoanalysis II fyzika 90 min
Videoanalysis II II fyzika 90 min
Videoanalýza II II fyzika 90 min
Fyzika lidského těla II fyzika 90 min
Fyzika ve sportu - videoanalýza II fyzika 90 min
Výpočty příkladů z molekulové fyziky II fyzika 45 min
Rovnoměrně zrychlený pohyb I fyzika 45 min
Základy mereorologie 8 fyzika 90 min
Vnímání zvuku, hlasitost 9 fyzika 90 min
Ultrazvuk, infrazvuk 9 fyzika 90 min
Stavba oka a oční vady 8 fyzika 90 min
Optické klamy 8 fyzika 90 min
Zobrazování předmětů čočkami a určení ohniskové vzdálenosti 8 fyzika 45 min
Výpočet výkonu a jeho měření 8 fyzika 90 min
Učivo v ŠVP Výpočet práce 8 fyzika 90 min
Změření délky a výpočet průměrné hodnoty, chyby měření 6 fyzika 90 min
Vlastnosti látek, rozpustnost 8 chemie 90 min
Nepřímé daně III ekonomika 45 min
Pojišťovny IV ekonomika 45 min
Výpočet mzdy IV ekonomika 90 min
Burza a burzovní obchody III ekonomika 45 min
Rozvaha II ekonomika 45 min
Sociální politika státu IV ekonomika 90 min
Změny v rodinné peněžence v roce 2015 III ekonomika 45 min
Způsoby účtování zboží III ekonomika 45 min
Daň z nemovitých věcí I IV ekonomika 45 min
Nekalá soutěž, nekalé obchodní praktiky III ekonomika 45 min
Rozvahové a výsledkové účty II ekonomika 45 min
ČNB, peníze III ekonomika 45 min
Daň z nemovitých věcí II IV ekonomika 45 min
Daň z příjmů FO IV ekonomika 45 min
Spotřební daň IV ekonomika 45 min
definice a pojmy III fyzika 20 min
elektrické pole III fyzika 20 min
Koroze 9 chemie 90 min
Příprava jodidu olovnatétho I chemie 90 min
Skupinová písemná práce II fyzika 45 min
elektrický potenciál III fyzika 20 min
Elektrický obvod III fyzika 20 min
Větvený elektrický obvod III fyzika 20 min
Magnetické pole III fyzika 20 min
Rovnoměrný pohyb III fyzika 20 min
Rovnoměrně zrychlený pohyb III fyzika 20 min
Rozklad sil I fyzika 20 min
Skládání sil I fyzika 20 min
Jednoduché tepelné děje I fyzika 20 min
Nakloněná rovina I fyzika 20 min
Řešení kalorimetrické rovnice pomocí programu Wolfram Mathematica a WolframAlpha II fyzika 45 min
Fyzika s tablety II fyzika 130 min
Badatelské aktivity II fyzika 90 min
Badatelské aktivity II II matematika 90 min
Skupinová práce hydrostatika a ideální plyn II fyzika 90 min
Tvorba vlastní laboratorní práce II fyzika 90 min
Tvorba vlastní laboratorní práce II fyzika 90 min
Laboratorní práce na vlastní téma II II fyzika 90 min
RLC obvody III fyzika 45 min
skupinová práce - Délková a objemová roztažnost II fyzika 45 min
střídavý proud III fyzika 45 min
Příklady objemová a délková roztažnost II fyzika 45 min
Elektrický odpor a pájení obvodů II fyzika 90 min
Elektrický odpor a pájení obvodů II fyzika 90 min
Skupinová pisemná práce - elektřina a magnetismus, optika III fyzika 45 min
Videopokusy II fyzika 90 min
Videopokusy III fyzika 90 min
Mechanické kyvadlo I fyzika 90 min
Měření objemu 6 fyzika 90 min
Odraz a lom světla 8 fyzika 90 min
internet, email, nové trendy v IT III informatika 45 min
Stavba počítače - hardware 6 informatika 45 min
Úvod do pracovního prostředí účtů a sdílených dokumentů Google I II informatika 90 min
Úvod do pracovního prostředí účtů a sdílených dokumentů Google II II informatika 90 min
Úvod do pracovního prostředí účtů a sdílených dokumentů Google III II informatika 90 min
Formuláře II informatika 90 min
Sdílení tabulek v prostředí GApps II informatika 90 min
Formuláře II II informatika 90 min
Práce s obrázky v open source aplikacích II informatika 90 min
Seznámení s tablety 9 informatika 45 min
Jak využít moderní technologie k sebeprezentaci 8 informatika 45 min
Koncepce práce v ICT a práce s tablety 6 informatika 90 min
Základní práce s PC 8 informatika 45 min
Sběr dat - zdroje informací na Internetu, bezpečnost 9 informatika 45 min
Úvod grafika, Google účty 8 informatika 45 min
Úvod ICT (stavba počítače, vyhledávání informací) 6 informatika 90 min
Mathematica - funkce 9 informatika 45 min
Libdub, příprava politické kampaně 8 informatika 45 min
Zpracování měření, focení kampaň 8 informatika 45 min
Grafy funkcí 9 informatika 45 min
Grafický editor - tvorba brožurky 8 informatika 90 min
Sdílení dokumentů 9 informatika 45 min
Matice priorit 9 informatika 45 min
Projekty IT 6 informatika 90 min
Záznam v rádiu 6 informatika 45 min
Nahrávání videa - co pro mě znamená škola 8 informatika 45 min
Wolfram Mathematica úvod, Matice priorit 6 informatika 45 min
Wolfram Mathematica a Wolfram Alpha 6 informatika 90 min
Aplikace IT ve vaření 9 informatika 45 min
Střih videa 8 informatika 45 min
Wolfram Mathematica 6 informatika 90 min
Návod na použití programu Adobe Reader na tabletech 6 informatika 45 min
Textový editor 6 informatika 45 min
Textový editor, tabulkový kalkulátor 6 informatika 45 min
tabulkový kalkulátor, dokumenty 6 informatika 45 min
práce se soubory, internet 6 informatika 45 min
tabulkový kalkulátor, dokumenty 6 informatika 45 min
práce se soubory v cloudu III informatika 45 min
Multimedia 8 informatika 45 min
Stavba počítače - hardware 6 informatika 45 min
Stavba počítače - hardware 6 informatika 45 min
Multimedia II 8 informatika 45 min
Úprava fotografií 8 informatika 45 min
Aplikace III informatika 45 min
Ústava 8 společenské vědy 45 min
Ideologie, politické strany 8 společenské vědy 45 min
Poměr živin ve stravě 6 společenské vědy 45 min
Test osobnosti II společenské vědy 45 min
Peníze ČR 9 společenské vědy 45 min
Financování politických stran 6 společenské vědy 45 min
Stát 6 společenské vědy 90 min
Státní občanství III společenské vědy 90 min
Náboženství III společenské vědy 45 min
Etické přístupy III společenské vědy 45 min
Náboženství v ČR III společenské vědy 45 min
Dělba státní moc III společenské vědy 45 min
Politické strany I III společenské vědy 45 min
Politické strany II III společenské vědy 45 min
Vlčí děti III společenské vědy 45 min
Politické strany III III společenské vědy 90 min
Test reálií pro cizince 8 společenské vědy 60 min
Firma I 9 společenské vědy 60 min
Firma II 9 společenské vědy 90 min
Makroekonomické ukazatele 9 společenské vědy 90 min
Demokracie 8 společenské vědy 45 min
Ústava 8 společenské vědy 60 min
Lidská práva III společenské vědy 45 min
Typy států 8 společenské vědy 45 min
Ekonomické systémy - opakování 9 společenské vědy 45 min
Orientace Latinská Amerika III zeměpis 45 min
Google Earth 9 zeměpis 45 min
Google Earth Engine 9 zeměpis 45 min
Světová populace 9 zeměpis 45 min
Velkoměsta 9 zeměpis 45 min
Test: Evropské hospodářství 9 zeměpis 45 min
Classroom ­ politická mapa světa I zeměpis 45 min
Hospodářská mapa světa I zeměpis 45 min
Světové organizace I zeměpis 45 min
Subsaharská Afrika I zeměpis 45 min
Národní parky Afriky I zeměpis 45 min
Slepá mapa Afriky I zeměpis 45 min
Afrika - povrch 6 zeměpis 45 min
projekt EDISON ­ prezentace států I zeměpis 135 min
Gapminder I zeměpis 45 min
Gapminder I zeměpis 45 min
Státy Asie I zeměpis 45 min
Afrika III zeměpis 45 min
Subsaharská Afrika ­ orientace III zeměpis 45 min
Subsaharská Afrika ­ orientace III zeměpis 45 min
Národní parky Afriky III zeměpis 90 min
Přírodní podmínky Jižní Asie II zeměpis 90 min
JAR II zeměpis 90 min
JAR II zeměpis 90 min
charakteristika vybraných států III zeměpis 90 min
charakteristika vybraných problémů III zeměpis 90 min
Zajímavosti Latinské Ameriky III zeměpis 90 min
Brazílie ­ obyvatelstvo a sídla -Poznej Brazílii díky fotbalu III zeměpis 45 min
Brazílie ­ obyvatelstvo a sídla -Poznej Brazílii díky fotbalu II III zeměpis 135 min
Aktuality ve světě - Islámský stát ­ aktuální geo­politické téma III zeměpis 45 min
Severní Amerika ­ charakteristika fyzicko- geografických regionů Severní Ameriky III zeměpis 90 min
Severní Amerika ­ charakteristika fyzicko- geografických regionů Severní Ameriky III zeměpis 90 min
Školní kolo zeměpisné olympiády - Regionální a fyzická geografie III zeměpis 90 min
Tour de France ­ poznej Francii - Evropa ­ Francie III zeměpis 90 min
Rallye Dakar - Jižní Amerika III zeměpis 90 min
Ukrajinský konflikt IV zeměpis 45 min
Světová hospodářská krize - Kdo nebo co zavinilo světovou hospodářskou krizi? IV zeměpis 45 min
Hranice mezi Evropou a Asií III zeměpis 45 min
Demografie Číny III zeměpis 45 min
Poznej evropské metropole III zeměpis 15 min
Vlajky evropských států III zeměpis 15 min
Nejznámější turistické destinace Evropy III zeměpis 15 min
Eurostat ­ Evropa plná čísel III zeměpis 45 min
Obyvatelstvo ČR III zeměpis 45 min
Obyvatelstvo ČR očima demografů III zeměpis 90 min
Představuji kraj ČR III zeměpis 45 min
Představuji kraj ČR II. III zeměpis 45 min
Plánování výletu 6 zeměpis 45 min
Hospodářská charakteristika vybraných krajů ČR 6 zeměpis 45 min
Členství v EU 6 zeměpis 90 min
Vliv objevných cest na rozvoj jihoevropských států 6 zeměpis 45 min
Zajímavosti Ruska, orientace na mapě 6 zeměpis 45 min
kartografie, práce s mapou, dálkový průzkum Země 9 zeměpis 45 min
Essen und Trinken, die Speisekarte I německý jazyk 45 min
Slovní zásoba a gramatika 12. lekce 7 matematika 45 min
Slovní zásoba a gramatika 6. lekce I německý jazyk 45 min
Unser Reiseplaner I německý jazyk 45 min
Goethe institut: Vstupní test IV německý jazyk 45 min
Grusskarten I německý jazyk 45 min
Tagesabläufe der Azubis I německý jazyk 45 min
die Gesundheit testen I německý jazyk 45 min
eine On­line­Einladung schreiben 9 německý jazyk 45 min
das KaDeWe 9 německý jazyk 45 min
On-line cvičení k učebnici Direkt neu 2 Lektion 14 II německý jazyk 45 min
On-line cvičení k učebnici Direkt neu 1 Lektion 8 I německý jazyk 45 min
Eine Reise nach Deutschland 9 německý jazyk 45 min
On-line cvičení Direkt neu 2 Lektion 15 8 německý jazyk 45 min
Raumplanung I německý jazyk 45 min
Unterkunft in Dresden 9 německý jazyk 45 min
Personenbeschreibung II německý jazyk 45 min
Berufe suchen II německý jazyk 45 min
Schulplan beschreiben I německý jazyk 45 min
On-line cvičení k učebnici Direkt neu 1 Lektion 3 8 německý jazyk 45 min
einen Beruf auswählen III německý jazyk 45 min
Telefonnummer feststellen I německý jazyk 45 min
Google­Formmular schaffen I německý jazyk 90 min
Rozřazovací testy IV německý jazyk 45 min
Bekannte Leute I německý jazyk 45 min
die Familie I německý jazyk 45 min
Familienstammbaum I německý jazyk 45 min
Führerschein­Trainer II německý jazyk 45 min
Wenn ich ... wäre IV německý jazyk 45 min
Slovní zásoba ­ online test III německý jazyk 45 min
Kochrezepte 9 německý jazyk 45 min
Test jazykové úrovně podle SERR IV německý jazyk 45 min
die Wohnung I německý jazyk 20 min
Immobilienbüro IV německý jazyk 45 min
Způsobová slovesa I německý jazyk 45 min
Auf dem Lande ­ in der Stadt IV německý jazyk 45 min
Dresden II německý jazyk 45 min
Weihnachten IV německý jazyk 30 min
Essen und Trinken IV německý jazyk 45 min
Unser Schultag III německý jazyk 45 min
Unser Schultag III německý jazyk 45 min
Jahreszeiten / Monate 9 německý jazyk 30 min
Unsere Schule I německý jazyk 45 min
Essverhalten ­ Test I německý jazyk 45 min
Reiserezension schreiben II německý jazyk 45 min
Personenbeschreibung III německý jazyk 90 min
Bekannte Leute I německý jazyk 45 min
Mein Traumzimmer 9 německý jazyk 45 min
Meine Familie I německý jazyk 45 min
Meine Familie I německý jazyk 45 min
Internationale Persönlichkeiten I německý jazyk 45 min
Un/bestimmter Artikel I německý jazyk 45 min
Meine Stadt III německý jazyk 90 min
Modalverben I německý jazyk 45 min
Mein Haustier und mein Lieblingstier 8 německý jazyk 30 min
Mein Haustier und mein Lieblingstier 8 německý jazyk 30 min
Časování sloves I německý jazyk 90 min
Fragen 8 německý jazyk 45 min
Weihnachten in Deutschland 8 německý jazyk 45 min
Email 9 německý jazyk 45 min
Urlaub III německý jazyk 45 min
Grusskarten zu Weihnachten, zum Silvester IV německý jazyk 45 min
Weihnachten - Advent, der Heilige Tag, Weihnachtsmärkte III německý jazyk 45 min
Weihnachten -prezentace nástěnek a vyhodnocení soutěže III německý jazyk 45 min
Essen und Trinken, die Speisekarte I matematika 45 min
Types of Schools and Educational Systems II anglický jazyk 90 min
Ageing Population III anglický jazyk 30 min
Ageing Population 7 anglický jazyk 30 min
řečnické vystoupení I český jazyk 45 min
Jan Neruda – Balady a romance I český jazyk 45 min
Romantismus I český jazyk 45 min
Surrealismus II český jazyk 45 min
úvod do statistiky - I.N.S.E.R.T 9 matematika 45 min
Rovnice s absolutní hodnotou - převrácená třída 9 matematika 45 min
funkce 9 matematika 45 min
Funkce - grafy 9 matematika 90 min
Funkce - grafy 9 matematika 135 min
Slovní úlohy s funkcemi 9 matematika 90 min
Skupinová práce - funkce 9 matematika 90 min
Funkce - Peer Instruction 9 matematika 45 min
Příklady mocniny I matematika 45 min
Třífázová písemná práce I matematika 45 min
WolframAlpha a Wolfram Mathematica - funkce 9 matematika 45 min
Funkce 9 matematika 45 min
Funkce II 9 matematika 45 min
Výrazy Wolfram Mathematica I matematika 45 min
Řešení rovnic Wolfram Mathematica I matematika 45 min
Funkce přímá úměrnost II matematika 45 min
Lineární funkce II matematika 45 min
Lineární funkce II matematika 45 min
Lineárně lomená funkce II matematika 90 min
Mocninné funkce II matematika 45 min
Pivo III chemie 45 min
Lipidy III chemie 45 min
Výpočty z chemických rovnic II chemie 90 min
Polymery připravované polymerací III chemie 45 min
Analytická chemie - argentometrie III chemie 90 min
Plamenových zkoušky II chemie 45 min
Návod na laboratorní cvičení 6 chemie 45 min
internet, email 6 informatika 45 min
Sborový zpěv I estetiky 90 min
Vlastní tvorba písně I estetiky 45 min
Analýza středního oblouku I TV 40 min
Atletický víceboj I TV 40 min
Cyklistický deník III TV 45 min
Vlastní komiks 9 estetiky 90 min
Názvosloví anorganických sloučenin II Základy fyziky, biologie a chemie 45 min
Zdravý životní styl II Základy fyziky, biologie a chemie 45 min
Orgánové soustavy II Základy fyziky, biologie a chemie 180 min
Základní vlastnosti prvků II Základy fyziky, biologie a chemie 360 min
Sdílený sešit 6 Obecné 45 min
Hlasovátka Plickers 6 Obecné 45 min
Metodika sledování hodiny 6 Obecné 45 min
Formuláře 6 Obecné 45 min
Převrácená třída 6 Obecné 45 min
Jak zapojit žáky do testování 6 Obecné 45 min
Práce se sdílenými soubory 6 Obecné 45 min
Doplňkové aplikace gDisku 6 Obecné 45 min
Příručka ke gdisku 1 6 Obecné 45 min
Miracast návod 6 Obecné 45 min
Názvosloví organických sloučenin II Základy fyziky, biologie a chemie 45 min
Vzorová metodika -poměry 8 Obecné 45 min
Vzorová metodika -poměry 8 Obecné 45 min