Název Ročník Předmět Časová náročnost
poměry 6 matematika 90 min
Trojúhelníky - konstrukce trojúhelníků podle věty sss,sus, usu 8 matematika 45 min
Trojúhelníky - kružnice opsaná a vepsaná 8 matematika 90 min
Trojúhelníky - úsečky v trojúhelníku 8 matematika 90 min
Thaletova kružnice - odvození znění 8 matematika 45 min
Lomené výrazy 8 matematika 90 min
Povrch a objem těles 8 matematika 45 min
Kružnice - výpočty 8 matematika 90 min
Válce a kružnice - kde je najdeme (doplnění aktivity v hodině) 8 matematika 30 min
Sítě těles 8 matematika 45 min
Úměrnosti, grafy 8 matematika 90 min
Výpočty s pomocí techniky 8 matematika 90 min
Výkladové stránky 8 matematika 90 min
Práce s geogebrou 8 matematika 90 min
test - kruhy 8 matematika 10 min
Závěrečný projekt 8 matematika 225 min
Sdílený sešit 9 matematika 45 min
Rovnice s absolutní hodnotou 9 matematika 45 min
Fyzika s tablety 6 matematika 45 min
Fyzika s tablety I matematika 45 min
goniometrické funkce 8 matematika 15 min
statistika IV matematika 45 min
finanční matematika IV matematika 45 min
finanční matematika IV matematika 45 min
finanční matematika, přesah do IT 6 matematika 45 min
finanční matematika, přesah do IT IV matematika 45 min
finanční matematika, přesah do IT IV matematika 45 min
finanční matematika, přesah do IT IV matematika 45 min
geometrická posloupnost a její vlastnosti IV matematika 20 min
posloupnosti a řady IV matematika 45 min
posloupnosti a řady IV matematika 45 min
posloupnosti a řady IV matematika 45 min
posloupnosti a řady IV matematika 45 min
dělitelnost I matematika 45 min
diferenciální počet - opakování IV matematika 45 min
integrální počet - opakování IV matematika 45 min
dělitelnost I matematika 45 min
dělitelnost I matematika 45 min
kombinatorika IV matematika 45 min
příprava k maturitě IV matematika 45 min
dělitelnost I matematika 45 min
Lineárně lomená funkce II matematika 90 min
Lineárně lomená funkce II matematika 90 min
Badatelské aktivity II II matematika 90 min
Slovní zásoba a gramatika 12. lekce 7 matematika 45 min
Essen und Trinken, die Speisekarte I matematika 45 min
úvod do statistiky - I.N.S.E.R.T 9 matematika 45 min
Rovnice s absolutní hodnotou - převrácená třída 9 matematika 45 min
funkce 9 matematika 45 min
Funkce - grafy 9 matematika 90 min
Funkce - grafy 9 matematika 135 min
Slovní úlohy s funkcemi 9 matematika 90 min
Skupinová práce - funkce 9 matematika 90 min
Funkce - Peer Instruction 9 matematika 45 min
Příklady mocniny I matematika 45 min
Třífázová písemná práce I matematika 45 min
WolframAlpha a Wolfram Mathematica - funkce 9 matematika 45 min
Funkce 9 matematika 45 min
Funkce II 9 matematika 45 min
Výrazy Wolfram Mathematica I matematika 45 min
Řešení rovnic Wolfram Mathematica I matematika 45 min
Funkce přímá úměrnost II matematika 45 min
Lineární funkce II matematika 45 min
Lineární funkce II matematika 45 min
Lineárně lomená funkce II matematika 90 min
Mocninné funkce II matematika 45 min