Název Ročník Předmět Časová náročnost
Práce s elektronickou sbírkou příkladů I fyzika 45 min
Práce se sdíleným sešitem I III fyzika 45 min
Práce se sdíleným sešitem I I fyzika 45 min
Práce se sdíleným sešitem I I fyzika 45 min
Práce se sdíleným sešitem II III fyzika 45 min
Hodnocení studentů I I fyzika 45 min
Hodnocení studentů II I fyzika 45 min
Řešení kalorimetrické rovnice pomocí programu Wolfram Mathematica a WolframAlpha II fyzika 45 min
Úlohy z elektřiny pomocí programu Wolfram Mathematica a WolframAlpha III fyzika 45 min
Fyzika s tablety II fyzika 130 min
Geometrická optika III fyzika 45 min
Videoanalysis II fyzika 90 min
Videoanalysis II II fyzika 90 min
Videoanalýza II II fyzika 90 min
Fyzika lidského těla II fyzika 90 min
Fyzika ve sportu - videoanalýza II fyzika 90 min
Výpočty příkladů z molekulové fyziky II fyzika 45 min
Rovnoměrně zrychlený pohyb I fyzika 45 min
Základy mereorologie 8 fyzika 90 min
Vnímání zvuku, hlasitost 9 fyzika 90 min
Ultrazvuk, infrazvuk 9 fyzika 90 min
Stavba oka a oční vady 8 fyzika 90 min
Optické klamy 8 fyzika 90 min
Zobrazování předmětů čočkami a určení ohniskové vzdálenosti 8 fyzika 45 min
Výpočet výkonu a jeho měření 8 fyzika 90 min
Učivo v ŠVP Výpočet práce 8 fyzika 90 min
Změření délky a výpočet průměrné hodnoty, chyby měření 6 fyzika 90 min
definice a pojmy III fyzika 20 min
elektrické pole III fyzika 20 min
Skupinová písemná práce II fyzika 45 min
elektrický potenciál III fyzika 20 min
Elektrický obvod III fyzika 20 min
Větvený elektrický obvod III fyzika 20 min
Magnetické pole III fyzika 20 min
Rovnoměrný pohyb III fyzika 20 min
Rovnoměrně zrychlený pohyb III fyzika 20 min
Rozklad sil I fyzika 20 min
Skládání sil I fyzika 20 min
Jednoduché tepelné děje I fyzika 20 min
Nakloněná rovina I fyzika 20 min
Řešení kalorimetrické rovnice pomocí programu Wolfram Mathematica a WolframAlpha II fyzika 45 min
Fyzika s tablety II fyzika 130 min
Badatelské aktivity II fyzika 90 min
Skupinová práce hydrostatika a ideální plyn II fyzika 90 min
Tvorba vlastní laboratorní práce II fyzika 90 min
Tvorba vlastní laboratorní práce II fyzika 90 min
Laboratorní práce na vlastní téma II II fyzika 90 min
RLC obvody III fyzika 45 min
skupinová práce - Délková a objemová roztažnost II fyzika 45 min
střídavý proud III fyzika 45 min
Příklady objemová a délková roztažnost II fyzika 45 min
Elektrický odpor a pájení obvodů II fyzika 90 min
Elektrický odpor a pájení obvodů II fyzika 90 min
Skupinová pisemná práce - elektřina a magnetismus, optika III fyzika 45 min
Videopokusy II fyzika 90 min
Videopokusy III fyzika 90 min
Mechanické kyvadlo I fyzika 90 min
Měření objemu 6 fyzika 90 min
Odraz a lom světla 8 fyzika 90 min