Název Ročník Předmět Časová náročnost
Účtování dlouhodobého majetku III ekonomika 45 min
Vyřazení dlouhodobého majetku III ekonomika 45 min
Daňová evidence IV ekonomika 45 min
Silniční daň III ekonomika 45 min
Výpočet mezd a jejich účtování III ekonomika 45 min
Výpočet mezd a jejich účtování III ekonomika 45 min
Marketingový mix II ekonomika 45 min
Marketingový mix - pravidla tvorby reklamního materiálu II ekonomika 45 min
Sociální a zdravotní pojištění III ekonomika 45 min
Účtování nákladů III ekonomika 45 min
Časové rozlišení nákladů a výnosů III ekonomika 45 min
Podstata účetnictví II ekonomika 45 min
Podnikatelské koncepce, marketingové strategie IV ekonomika 90 min
Právní formy podnikání - práce s právními předpisy IV ekonomika 45 min
Registrace k daním III ekonomika 45 min
Založení živnosti I IV ekonomika 45 min
Založení živnosti - II IV ekonomika 90 min
Účetní doklady II ekonomika 45 min
Cenné papíry peněžního trhu - šek, směnky III ekonomika 45 min
Právní formy podnikání - obchodní společnosti IV ekonomika 90 min
Právní formy podnikání - obchodní společnosti - konkurenční IV ekonomika 90 min
Daňové odpisy I ekonomika 45 min
Účetnictví II ekonomika 45 min
Účetnictví III ekonomika 45 min
Nepřímé daně III ekonomika 45 min
Pojišťovny IV ekonomika 45 min
Výpočet mzdy IV ekonomika 90 min
Burza a burzovní obchody III ekonomika 45 min
Rozvaha II ekonomika 45 min
Sociální politika státu IV ekonomika 90 min
Změny v rodinné peněžence v roce 2015 III ekonomika 45 min
Způsoby účtování zboží III ekonomika 45 min
Daň z nemovitých věcí I IV ekonomika 45 min
Nekalá soutěž, nekalé obchodní praktiky III ekonomika 45 min
Rozvahové a výsledkové účty II ekonomika 45 min
ČNB, peníze III ekonomika 45 min
Daň z nemovitých věcí II IV ekonomika 45 min
Daň z příjmů FO IV ekonomika 45 min
Spotřební daň IV ekonomika 45 min