Marketingový mix - pravidla tvorby reklamního materiálu

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Marketingový mix - pravidla tvorby reklamního materiálu

Očekávaný výstup

Žák vyhledá na konkrétních příkladech vhodné propagační nástroje, stanoví pravidla tvorby reklamního materiálu

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se využijí notebooky nebo počítače. Nutné je připojení na internet. Cílem je využití informačních technologií pro získání informací o pravidlech tvorby reklamního materiálu.

Postup v hodině:

V úvodu hodiny žáci vytvoří skupinky a vylosují si hypermarket nebo hobbymarket. Úkolem je vyhledat na internetu aktuální leták dané obchodní jednotky. Každá skupinka obdrží v elektronické podobě pokyny k práci:

1) Vyhledat slogany.
2) Vyhledat příklady racionálního působení.
3) Vyhledat příklady emocionálního působení.
4) Vyhledat příklady vhodného psychologického působení letáku na zákazníka.

Po skončení práce každá skupinka svoji práci prezentuje. Příklady sloganů, racionálního a emocionálního působení slouží k procvičení tématu - Propagace. Vyhledání příkladů vhodného psychologického působení letáku na zákazníka je vyhledáním pravidel tvorby reklamního materiálu - vhodné barvy, slova, velikost textu apod.
Na závěr hodiny si žáci zapíší vyhledaná a prokonzultovaná pravidla tvorby reklamního materiálu.

 

Zpětná vazba:

Přínosné bylo vyhledávání příkladů vhodného psychologického působení letáku na zákazníka na konkrétních letácích supermarketů. Zároveň bylo přínosné, že pravidla tvorby reklamního materiálu si žáci zjišťovali sami a teprve pak je porovnali s informacemi v učebnici.

Rizika:

Rizikem jsou případné problémy s internetovým připojením. Je nutné respektovat pomalejší tempo některých žáků. Prezentace některých skupin neproběhly díky časovým problémům během jedné hodiny.