Sociální a zdravotní pojištění

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Sociální a zdravotní pojištění

Očekávaný výstup

Žák vysvětlí podstatu a princip fungování systému sociálního a zdravotního pojištění.

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se využijí notebooky nebo počítače. Nutné je připojení na internet. Cílem je využití informačních technologií pro získání informací o podstatě a principu fungování systému sociálního a zdravotního pojištění. Žáci pracují ve skupinách.

Postup v hodině:

Žáci se rozdělí do skupin. Evokace proběhne formou brainstormingu - Co si představíte pod pojmem sociální a zdravotní pojištění? Každý žák zapíše během 1 minuty svoje představy v heslech, pak ve skupince zkonzultují a připraví si krátkou prezentaci. Výsledky jsou zaznamenány na tabuli. 

Žákům je elektronicky předán pracovní list, ve kterém je text, do kterého mají doplnit informace, které vystihují podstatu a princip fungování sociálního a zdravotního pojištění. Každý žák má svůj pracovní list, ale ke zpracování dochází společně v dané skupince. Informace studenti zjišťují na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ­ http://www.mpsv.cz/cs/, Ministerstva zdravotnictví ­ http://www.mzcr.cz/ apod. Skupinka se může vybrat způsob zpracování ­ každý žák sám, pak společná konzultace nebo rozdělení částí mezi jednotlivé žáky ve skupince a pak společná konzultace. Učitel prochází skupinky, sleduje práci a konzultace, podává zpětnou vazbu.


Na závěr hodiny dojde ke společné kontrole získaných informací v pracovních listech.

 

Rizika:

​Rizikem jsou případné problémy s internetovým připojením. Je nutné respektovat pomalejší tempo některých žáků, případně skupinek. Řešením je možnost spolupráce mezi skupinkami nebo připravená další práce pro rychlejší skupinku ­ např. princip fungování sociálního a zdravotního pojištění v rámci EU.