Název Ročník Předmět Časová náročnost
Sborový zpěv I estetiky 90 min
Vlastní tvorba písně I estetiky 45 min
Vlastní komiks 9 estetiky 90 min