Účtování nákladů

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Účtování nákladů

Očekávaný výstup

Žák účtuje náklady. Žák rozlišení daňové a nedaňové náklady.

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se využijí notebooky nebo počítače. Nutné je připojení na internet. Žáci využívají elektronickou interaktivní učební pomůcku na http://moderni-vyuka.svse.cz. Cílem je využití informačních technologií pro prohloubení dovedností účtování nákladů a pro získání dovenosti určení daňových a nedaňových nákladů.

Postup v hodině:

V úvodní části hodiny žák samostatně pracuje s interaktivní učební pomůckou
http://moderni-vyuka.svse.cz/vyuka/ucebnice-ucetnictvi-2013-2/72-cviceni-schemata-uctovani-uctovani-nakladu a procvičí si účtování účetních příkladů z předchozí výuky.

 

Následuje společné sledování videa na
http://moderni-vyuka.svse.cz/vyuka/ucebnice-ucetnictvi-2013-2/71-videa-charakteristika-a-cleneni-nakladu-a-vynosu-v2 které se týká problematika nutnosti rozlišení nákladů na daňové a nedaňové (pro správný výpočet daňové povinnosti). Na základě této ukázky se třída rozdělí do skupinek a každá skupinka obdrží několik příkladů hospodářských operací, kdy vznikl nějaký náklad. Úkolem je vyhledat na
http://moderni-vyuka.svse.cz/vyuka/ucebnice-ucetnictvi-2013-2/71-predpisy-technicke-zhodnoceni-dlouhodobeho-majetku-p2, kde jsou příslušné daňové a účetní předpisy, zda daný náklad je daňový nebo nedaňový. Za pomoci účtového rozvrhu každá skupina u jednotlivých účetních případů zapíše správný účet a zda se bude jednat o daňový nebo nedaňový náklad. Po skončení této části obdrží každý žák elektronicky všechny účetní případy (hospodářské operace) všech skupinek. Jednotlivé skupinky prezentují svoje zpracování, ostatní si zapisují, přip. kontrolují.

Zpětná vazba:

Správné účtování nákladů a jejich rozlišení na daňové a nedaňové patří k základním dovednostem, kterém by absolvent naší školy měl zvládnout. Vhodné bylo rozdělení účetních případů, které se týkaly nákladů, do jednotlivých skupin. Tím se urychlila práce a snížila nezáživnost práce, která souvisí s vyhledáváním daňové uznatelnosti nákladů (v praxi se v dané účetní jednotce zpravidla náklady opakují). K pestřejšímu průběhu hodiny určitě přispělo sledování videa, které navodilo problematiku daňové uznatelnosti. 

Rizika:

Rizikem jsou případné problémy s internetovým připojením. Je nutné respektovat pomalejší tempo některých žáků, případně skupinek.