Časové rozlišení nákladů a výnosů

Vloženo dne 6. 7. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Očekávaný výstup

Žák účtuje účetní případy spojené s časovým rozlišením nákladů a ;výnosů.

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se využijí notebooky nebo počítače. Nutné je připojení na internet. Žáci budou využívat interaktivní elektronickou pomůcku na http://moderni-vyuka.svse.cz/vyuka/ucebnice-ucetnictvi-2013-2/74-casove-rozlisovani-nakladu-a-vynosu jak v průběhu evokace, tak ve fázi uvědomění si významu. Cílem je využití informačních technologií pro získání vstupní informací pro účtování jednotlivých účetních případů, které se týkají časového rozlišení nákladů a výnosů.

Postup v hodině:

V úvodu hodiny žáci společně sledují video
http://moderni­vyuka.svse.cz/vyuka/ucebnice­ucetnictvi­2013­2/74­-videa-­casove-­rozlisovani-­nakladu­-a-­vynosu  , které se týká reklamy na hokejovém stadionu. Reklama bude probíhat v několika účetních období ­ je zde navozena otázka daňové uznatelnosti tohoto nákladu.
Žáci ve dvojicících vyhledají informace v účetních a daňových předpisech a prohlédnou si řešení příkladu na http://moderni­vyuka.svse.cz/vyuka/ucebnice­ucetnictvi­2013­2/74­casove­-rozlisovani­-nakladu-a-­vynosu.
Dále vyhledají v účtovém rozvrhu účty vhodné pro účtování časového rozlišení nákladů a výnosů, a to opět za pomoci účetních a daňových předpisů na http://moderni­vyuka.svse.cz/vyuka/ucebnice­ucetnictvi­2013­2/74­casove-­rozlisovani­nakladu-a-­vynosu.
Na konci hodiny proběhne společná kontrola řešení časového rozlišení nákladů a výnosů, žáci si samostatně provedou stručný zápis do sešitu.
Za domácí úkol jsou zadány účetní případy v sekci Schémata účtování na http://moderni­vyuka.svse.cz/vyuka/ucebnice­ucetnictvi­2013­2/74­casove­-rozlisovani-­nakladu-a-­vynosu

 

Zpětná vazba:

Žáci se učí vyhledávat informace pro účtování časového rozlišení nákladů a výnosů. Nejdůležitějším výstupem hodiny je pochopení nutnosti časového rozlišení, které souvisí se správným výpočtem daňové povinnosti podnikatele. Žák si uvědomí, že informační technologie jsou pro účetního nezbytným pracovním prostředkem pro jeho práci - důvodem jsou neustálé změny v daňových předpisech, které se odrážejí i v účtování jednotlivých účetních případů, které ve firmě probíhají.

 

Rizika:

Rizikem jsou případné problémy s internetovým připojením. Je nutné respektovat pomalejší tempo některých žáků, protože se jedná o náročnější okruh účetních případů.. K snížení rizika pomalejšího tempa některých žáků by mohlo dojít vhodnou skupinou práci (rychlejší žák - rádce x pomalejší žák) a individuálním přístupem k slabším žákům.