Povrch a objem těles

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Povrch a objem těles

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny

Příklady z učebnice na výpočty povrchů a objemů, prázdná tabulka, která se promítne na tabuli a žáci do ní vpisují (příp. dokreslují).

 

Evokace

Žáci napřed společně do prázdné tabulky píší seznam těles, pak k nim dokreslí tvar, vzorce pro výpočet objemu a povrchu u těch, které znají. (Texty mohou do tabulky psát na počítači, obrázky malují fixem na tabuli - v závěru je možné udělat fotografický záznam)
Shrnout rozdíl mezi povrchem a objemem. V čem se udávají povrch a objem. - 20 min.

Metodické postupy

Náplň hodiny, aktivita

Žáci řeší úlohy z učebnice na výpočty a používají k tomu tabulkový procesor - kromě procvičení používání vzorců se učí používat základní funkce: sčítání, odčítání, násobení, dělení, mocniny a odmocniny, priority operátorů, používání závorek.

Jak si výpočty zjednodušit - neopakují se nějaké postupy? Mohou žáci použít nějaké znalosti Excelu, které se učili v IVT?
Žáci jsou vedeni k tomu, aby se pokusili v tabulkovém procesoru vytvořit automatizované vzorce - ve vzorcích jsou odkazy na buňky, do kterých se dávají rozměry těles.
Všichni by měli vytvořit 3 typy příkladů automatizace výpočtů: Např: Výpočet objemu válce z rozměrů (poloměr, výška)
Dopočítání nějakého poloměru podstavy válce, pokud známe výšku a povrch pláště.
Totéž s objemem.

Reflexe

V závěru hodiny jsou žáci vyzváni ke shrnutí, co se naučili resp. si zopakovali. Měli by zaznít: povrch, objem, válec, krychle, hranol, vzorce, používání tabulkového procesoru k výpočtům, rozdíl mezi povrchem a objemem, operace v excelu.