Právní formy podnikání - obchodní společnosti

Vloženo dne 26. 2. 2021, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Právní formy podnikání - obchodní společnosti

Očekávaný výstup

Žák vyhledá informace o základních charakteristikách jednotlivých druhů obchodních korporací - obchodních společností. Žák určí výhodya nevýhody jednotlivých druhů. Žák vybere příklady konkrétních oblastí podnikání, kde lze jednotlivé druhy obchodních společností využít. Žáci vytvoří prezentaci na zadanou obchodní společnost.

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se využijí notebooky nebo počítače. Nutné je připojení na internet. Žáci budou pracovat s internetem. Cílem je za pomoci informačních technologií zjistit základní informace o možnostech podnikání právnických osob - obchodních korporací, konkrétně o jednotlivých druzích obchodních společností. Cílem je zároveň procvičit tvorbu elektronické prezentace na dané téma a její ústní prezentace před ostatními žáky. Obsahem prezentace budou základní informace o obchodní společnosti a určení výhod a nevýhod této obchodní společnosti.

 

Postup v hodině:

1) Žáci se rozdělí do 4 skupin. Každé skupin je přidělena jedna z obchodních společností - např. losování nebo na základě braingstormingu.
2) Podle zadání v pracovním listu postupně zjistí jednotlivé charakteristiky dané obchodní korporace a určí výhody a nevýhody. Žáci pracují s platným Zákonem o obchodních korporacích.
3) Skupina připraví prezentaci, která se týká zadané obchodní společnosti.
4) Skupiny prezentují svoji práci, a to individuelně. Každý člen skupiny prezentuje v další skupině.
5) Na závěr každý žák individuelně doplní informace do tabulky s jednotlivými obchodními společnostmi. Na závěr proběhne společná kontrola.

 

Zpětná vazba:

Žáci se využívají informační technologie k získání informací a podkladů pro určení výhod a nevýhod jednotlivých druhů obchodních společností. Vhodné je zadání domácího úkolu - žák samostatně zpracuje úkol na téma - Jakou obchodních společnost bych případně využil ke svému podnikání a proč?

Rizika:

Rizikem jsou případné problémy s internetovým připojením. Je nutné respektovat pomalejší tempo některých žáků. Pro rychlejší žáky je potřeba připravit další práci - např. informace o dalších obchodních korporacích.