Daňové odpisy

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Daňové odpisy

Očekávaný výstup

Žák vyhledá v zákoně údaje potřebné k výpočtu daňových odpisů. Žák vypočítá daňové odpisy.

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se využijí notebooky nebo počítače. Nutné je připojení na internet. Cílem je využití informačních technologií pro získání vstupních informací pro výpočet daňových odpisů.

Postup v hodině:

Žáci samostatně pracují dle pokynů v pracovním listu uloženém na :P). Vyhledávají v zákoně u zadaného dlouhodobého majetku odpisovou skupinu, dobu odepisování, roční odpisovou sazbu a koeficienty. Po skončení práce na bodu dojde ke společné kontrole vyhledaných údajů.

Zpětná vazba:

Žáci se učí vyhledávat informace pro výpočet daňových odpisů. V souvislosti s daňovými odpisy dochází k uvědomění si nutnosti dodržování platných daňových předpisů.

 

Rizika:

Rizikem jsou případné problémy s internetovým připojením - pomalé načítání, vypadávání. Z těchto důvodů nebyly dopočítány daňové odpisy. Je nutné respektovat pomalejší tempo některých žáků. Ke snížení rizika pomalejšího tempa některých žáků by mohlo dojít vhodnou skupinou prací (rychlejší žák - rádce x pomalejší žák).

Poznámka:

Stejná příprava byla použita v půlených hodinách ekonomiky třídy 1. B.