Práce s elektronickou sbírkou příkladů

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Práce s elektronickou sbírkou příkladů

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny, vstupní předpoklady

Studenti umí pracovat s tabletem a orientují se ve vyhledávání na internetu.

 

Náplň hodiny, aktivita

V této hodině studenti pracovali se sbírkou fyzikálních příkladů na webu. Tato sbírka pokrývá učivo středoškolské fyziky a fyziky základní školy. Studenti obdrželi klíčová slova, resp. formulace v příkladu, samotný příklad pak měli

vyhledat a vyřešit.

 

Sledované cíle uvedené aktivity

Tablet jako takový neumožňuje seriózní práci jako na PC, avšak výborně se dá využít jako webový prohlížeč. Stránky fyzikálních příkladů jsou pod záštitou MFF UK a díky nápovědám k jednotlivým příkladům umožňují samostatnou práci studentů. Navíc při práci s příklady si každý student může zvolit obtížnost příkladů, která mu vyhovuje, a tak v rámci hodiny lze diferencovat obtížnost práce dokonce na úrovni jednotlivce. Před studentem stál úkol najít na internetu zadaný příklad (pomocí fulltextového vyhledávání), seznámit se s touto sbírkou a dále pokračovat v řešení příkladů dle vlastního výběru. Práce kladla nároky na činorodost a samostatnost studentů.

 

Metodické postupy

Studentům byla zadána část textu fyzikálního příkladu. Měli jej najít a seznámit se s úplným zadáním. Ve dvojici v lavici jej pak měli vyřešit. Pokud nevěděli, kudy se vydat, mohli použít postupné nápovědy, která ve výsledku vedla až k úplnému řešení příkladu. Řešené příklady si pak měli přepsat do sešitu.

Zpětná vazba z hodiny

Ukázky některých vytvořených plakátů tady.