Práce se sdíleným sešitem I

Vloženo dne 26. 2. 2021, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Práce se sdíleným sešitem I

Očekávaný výstup

Popis

(dlouhodobá pracovní aktivita)

Příprava do hodiny, vstupní předpoklady

Studenti umí pracovat s dokumenty GApps, s delegováním práv a orientují se ve vyhledávání na internetu.

Náplň aktivity

Studenti v této aktivitě společně vytvářejí učební dokument, který jim slouží jako společné zápisky z hodin. Tento dokument však NEMÁ nahrazovat školní sešit. Do tohoto dokumentu studenti zapisují shrnutí z jednotlivých hodin a učitel může vpisovat poznámky a případně úkoly k vypracování.

Sledované cíle uvedené aktivity

Tato aktivita (nebo lépe společný projekt celé třídy) studenty vede k týmové práci a vzájemné výukové pomoci. Jejich práce je přehledně vidět a po celý rok ji mohou zhodnocovat tím, že sešit prostě používají. Je žádoucí vést studenty k tomu, aby sešit vedli samostatně bez vnějšího zásahu učitele.

Metodické postupy

První verze sdíleného sešitu vznikla z potřeby informovat studenty o tom, co se dělo v hodinách i za jejich nepřítomnosti. Zároveň měl posloužit jako sylabus k dlouhodobému opakování látky za delší dobu. První varianty sešitu proto byly pojaty jako práce samotného učitele a studentům sloužily jen k nahlédnutí. Postupem času se však ukázalo, že je pro učitele z pohledu samotné práce (a též pro studenty z pohledu jejich spoluúčasti na společném díle) výhodnější utváření sešitu spíše koordinovat a nechat pracovat jednotlivé studenty. První hodiny tedy zpracuje samotný učitel (důležité probrané body a jejich shrnutí), aby ukázal vzor zápisků z hodiny, a potom každou hodinu nechá zpracovat konkrétního studenta. Na začátku následující hodiny studentovo shrnutí učitel zhodnotí a nechá ostatní studenty práci ohodnotit. Hodnocení probíhalo hlasovacím zařízením, ale s výhodou bylo lze též využít google formulářů. Je důležité zachovat pořadí v hodnocení: nejdříve studenti (s učitelovými dotazy, jak čemu v sešitě rozumí) a teprve potom práci ohodnotí učitel. Tato aktivita, ve které učitel zároveň provede zopakování děje z předchozí hodiny, by neměla přesáhnout 10 minut.

Zpětná vazba z hodiny

Ukázky některých vytvořených sešitů jsou např. tady. Vedení sešitu je svým dlouhodobým pojetí náročné. Přestože pro samotné studenty jde o spolupráci výhodnou, ze začátku je nutné důsledné vedení ze strany učitele. Postupem času se ukázalo velmi motivující, když studenti své zápisky začali podepisovat.