Geometrická optika

Vloženo dne 26. 2. 2021, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Optické zobrazování

Očekávaný výstup

Žák se seznámí se seznámí s možnostmi využití programu GeoGebra v optice. Žák si ukotví základní pojmy geometrické optiky. Žák využije program k určování zvětšení optickými prvky.

Popis

Potřebné znalosti

Žáci mají základní znalosti z geometrické optiky - optická osa, zvětšení, ohnisková vzdálenost,...

Úvodní aktivity - evokace:

Nejprve se žákům představí dva applety na geometrickou optiku - duté kulové zrcadlo [2] a spojka [3], které umožňují interaktivně sledovat jak se mění chod hlavních paprsků při optickém zobrazení.

Uvědomění - popis činností:

1. Rozdání notebooků (přestávka)

2. Ukázka zobrazení dutým kulovým zrcadlem a spojnou čočkou (3min)

3. Samostatná práce žáků (35min)

a. Zobrazení dutým kulovým zrcadlem

i. určení typu obrazu, na základě vzdálenosti předmětu od počátku, ohniska - převrácený, zvětšený, skutečný/neskutečný
ii. změna ohniska v závislosti na velikosti poloměru zrcadla

b. Nalezení vhodného appletu na zobrazení vypuklým zrcadlem
c. Zobrazení vypuklým kulovým zrcadlem

i. určení typu obrazu, na základě vzdálenosti od počátku, ohniska, - převrácený, zvětšený, skutečný/neskutečný
ii. změna ohniska v závislosti na velikosti poloměru zrcadla

d. Zobrazení spojnou čočkou

i. určení typu obrazu, na základě vzdálenosti předmětu od počátku, ohniska - převrácený, zvětšený, skutečný/neskutečný
ii. změna obrazu v závislosti změny polohy ohniska

e. Nalezení vhodného appletu na zobrazení rozptylnou čočkou

f. Zobrazení rozptylnou čočkou

i. určení typu obrazu, na základě vzdálenosti předmětu od počátku, ohniska - převrácený, zvětšený, skutečný/neskutečný
ii. změna obrazu v závislosti změny polohy ohniska

4. Zpětná vazba žáků na hodinu - teploměr (2min)

5. Odevzdání notebooků (přestávka)

Reflexe

Zpětná vazba žáků na hodinu - teploměr - podle úrovně zvednuté ruky, ohodnocení hodiny. 2 vybraní - videozpětná vazba - co se vám líbilo, nelíbilo a 3 věci, které si konkrétně odnášejí z dnešní hodiny.

 

Rizika

Materiály lze přímo zobrazit v prohlížeči za pomocí Javy, ale pokud není aktuální verze Javy, tak prohlížeč applety nebude chtít spustit. V případě nefunkčního internetového připojení, nebo momentálního výpadku se hodí materiály stáhnout dopředu.

Odkazy

[1] Materiály programu Geogebra (online), dostupné na http://tube.geogebra.org/  [cit. 2014-10-25]

[2] Zobrazení kulovým zrcadlem (online), dostupné na http://www.geogebratube.org/material/show/id/11893
[cit. 2014-10-25]

[3] Zobrazení spojnou čočkou (online), dostupné na http://www.geogebratube.org/material/show/id/11899
[cit. 2014-10-25]