Videoanalysis

Vloženo dne 11. 12. 2019, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Kinematika pohybu

Očekávaný výstup

Žák se seznámí s videoanalýzou a jejími základními zásadami. Žák samostatně provede videoanalýzu zadaných pohybů.

Popis

Potřebné znalosti

Základní ovládání programu LoggerPro

Úvodní aktivity - evokace:

V rámci prvního ročníku se žáci seznámili s pohybem a jeho popisem, v rámci této laboratorní práce lze těchto znalostí využít. Pro práci vlastním tempem mají žáci k dispozici pracovní list, podle kterého splní úkoly v připraveném protokolu. Laboratorní práce probíhá v angličtině jelikož řada materiálů na toto téma je dostupné hlavně v angličtině.

Uvědomění - popis činností:

  • Rozdání notebooků a tabletů
  • Seznámení se s použitím videa ve fyzice - rychloběžný fotoaparát, SlowMo Guys, Crashtesty, časové snímky Země. (10min)
  • Seznámení se z videem v tabletu - videozpětná vazba, zpětná vazba trenéra při sportu. (10min)
  • Zásady videoanalýzy. Analýza pomocí IPadu v aplikaci Video Physics (10min)
  • Nahrání videí pohybů. (10-20min)
  • Přetažení videí z tabletů/mobilů do PC. (5min)
  • (Převedení videa do vhodného formátu - FormatFactory. 5-10min)
  • Import videa do programu LoggerPro, Analýza v programu LoggerPro. (30min)
  • Videozpětná vazba na laboratorní práci. (5min)
  • Vybrání notebooků a tabletů

Reflexe

Žáci použijí na reflexi videozpětnou vazbu - co se jim líbilo, nelíbilo a 3 věci, které si odnášejí z hodiny.

Rizika

Je důležité pohlídat, aby žáci dodrželi zásady videoanalýzy - kamera se nehýbe s objektem, objekt se nepřibližuje ani nevzdaluje od kamery... Při použití příliš kvalitních videí, může videoanalýza trvat na pomalých počítačích dlouho.
Je potřeba pohlídat formát nahraných souborů - ideálně .mov, případně mp4. Pro jiné formáty je možné využít program pro převedení formátů - FormatFactory
Při automatickém sledování tělesa v IPadu je důležité zvolit kontrastní oblast objektu.

Odkazy

Kusák R.: Videoanalysis - prezentace, pracovní list a protokol (online), dostupné na https://www.dropbox.com/sh/223gefmtdg7zg8h/AADqSiyDcyJ8cYUmiicjeXl0a?dl=0  [cit. 2014-10-25]