Fyzika ve sportu - videoanalýza

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Kinematika pohybu

Očekávaný výstup

Žák se seznámí s videoanalýzou a jejími základními zásadami. Žák samostatně provede videoanalýzu zadaných pohybů.

Popis

Potřebné znalosti

Základní pojmy o pohybu a základní znalost videoanalýzy

Úvodní aktivity - evokace:

V rámci hodiny Videoanalysis se žáci seznámili se základními zásadami videoanalýzy. V rámci této laboratorní práce se seznámí s programem Tracker umožňující pohyb automaticky analyzovat. Také se seznámí s rychloběžným fotoaparátem a použitím videoanalýzy ve sportu.

Uvědomění - popis činností:

  • Rozdání notebooků a tabletů
  • Seznámení se s použítím videoanalýzy ve sportu - použití trenéry sportovců, video Jak Eva Samková díky fyzice k olympijské medaili přišla - přednáška Jakuba Flejšara(5-10 min)
  • Seznámení se s rychloběžným fotoaparátem - FPS, blikání zářivky. (5 min)
  • Nahrávání videí - náměty na videoanalýzu žáků - žaci sami dají dohromady, co chtějí videoanalýzou zkoumat. Možné náměty - gymnastika - hvězda, rondat, rychlost odpalu míčku ve florbale, zpomalený pohyb při odpalu míčku, podaní ve volejbale, házení na koš basketbal, pohyb košíku při badmintonu, rychlost úderu, rychlost kopu, jak vysoko vyskočím,... (30 min)
  • Seznámení se s použitím programu Tracker a zásady nahrávání videa pro autotracking. (10min)
  • Přetažení videí z tabletů/mobilů do PC. (5min)
  • (Převedení videa do vhodného formátu - FormatFactory. 5-10min)
  • Import videa do programu Tracker, Analýza v programu Tracker. (30min)
  • Videozpětná vazba na laboratorní práci. (5min)
  • Vybrání notebooků a tabletů

Reflexe

Žáci použijí na reflexi videozpětnou vazbu - co se jim líbilo, nelíbilo a 3 věci, které si odnášejí z hodiny.

Poznámka

Program Tracker je volně dostupný na všechny běžné operační systémy - Windows, Mac OS i Linux.

Rizika

Je důležité pohlídat, aby žáci dodrželi zásady videoanalýzy - kamera se nehýbe s objektem, objekt se nepřibližuje ani nevzdaluje od kamery... Při použití příliš kvalitních videí, může videoanalýza trvat na pomalých počítačích dlouho. Při použití videa 1080i50 není možné video použít. Při automatickém sledování tělesa v IPadu je důležité zvolit kontrastní oblast objektu.

Odkazy

Jak Eva Samková díky fyzice k olympijské medaili přišla - přednáška Jakuba Flejšara - Video z Mathelitsch L.: Physics and Sport (online), dostupné na http://www.icpe2013.org/presentations/  [2014-10-25]
Stránky programu Tracker (online), dostupné na https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/  [cit.konference Elixír do škol (online), dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=6XzWd7XmPsA  [cit. 2014-10-25] MathelitschLeopold/MathelitschLeopold.pdf  [cit. 2014-10-25]