Základy mereorologie

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Základy mereorologie

Očekávaný výstup

Studenti vyhledají informace a vytvoří prezentaci

Popis

1. Evokace.

Studenti pohledem z okna zjistí aktuální stav počasí a pokusí se předpovědět počasí na nejbližsí hodiny a následující den.

2. Studenti vyhledají na internetu stránky Českého hydrometeorologického ústavu (http://www.chmi.cz).

3. Jejich úkolem je prohlédnout si meteorologické mapy, prognostické modely a další informace o jednotlivých meteorologických prvcích.

4. Dalším úkolem je prostudovat grafy, které zaznamenávají úspěšnost meteorologických předpovědí, na družicové a radarové snímky a zaznamenat si nějakou zajímavost.

5. Z vyhledaných informací studenti vytvoří krátkou prezentaci s obrazovým materiálem a grafy.

6. Náhodně vybraní studenti seznámí své spolužáky se svou prezentací

Ukázka úvodní stránky Českého hydrometeorologického ústavu:

odkaz: http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P1_0_Home