Stavba oka a oční vady

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Stavba oka a oční vady

Očekávaný výstup

Studenti vyhledají informace a vytvoří prezentaci

Popis

Evokace:

Studenti nosící brýle nebo kontaktní čočky seznámí své spolužáky s vadou zraku, kterou mají a jak tuto vadu řeší.

1. Jedna polovina studentů si na internetových stránkách vyhledají informace o stavbě oka, druhá polovina o očních vadách a o způsobech jejich odstraňování.

2. Každý student si prostuduje určené téma a vytvoří krátkou prezentaci, kterou nasdílí na Disk Googlu.

3. Náhodně vybraní studenti z obou polovin seznámí své spolužáky se svou prezentací

Ukázky ze studentských prací:

 

http://www.lidske-smysly.wbs.cz/Zrak.html 

http://www.max-optik.eu/informace.html

 

http://www.zrak.estranky.cz/clanky/mechanismus-videni.html 

 

Odkaz na studentské práce:

https://drive.google.com/a/dgkralupy.eu/#folders/0B17Z8qGbFrmFNURsNVh5MnZXLWs 

Dojmy z hodiny: ​
Studenti pracovali samostatně a se zápalem, nicméně ne všichni stihli prezentaci v daném čase dokončit. Měli možnost se ke svým prezentacím vrátit a dopracovat je na svých domácích počítačích. Výhodou sdílených dokumentů je, že jsou všechny prezentace pro ostatní k dipozici a mohou být zdrojem pro studium ostatním.