Název Ročník Předmět Časová náročnost
Sdílený sešit 6 Obecné 45 min
Hlasovátka Plickers 6 Obecné 45 min
Metodika sledování hodiny 6 Obecné 45 min
Formuláře 6 Obecné 45 min
Převrácená třída 6 Obecné 45 min
Jak zapojit žáky do testování 6 Obecné 45 min
Práce se sdílenými soubory 6 Obecné 45 min
Doplňkové aplikace gDisku 6 Obecné 45 min
Příručka ke gdisku 1 6 Obecné 45 min
Miracast návod 6 Obecné 45 min
Vzorová metodika -poměry 8 Obecné 45 min
Vzorová metodika -poměry 8 Obecné 45 min