Sítě těles

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Sítě těles

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny

  • nainstalovaná geogebra

 

Evokace

Jak vypadá síť krychle - opakování. Různé náčrtky - na tabuli.

 

Metodické postupy

Učitel na projektoru na začátku zobrazí geogebru a připomene, jak se vytváří kružnice, jak se dělají průsečíky, jak se obarvují jednotlivé prvky. Vlastní úkoly zpracovávají žáci samostatně nebo ve dvojicích, a učitel jim pomáhá, pokud mají nějaké technické problémy (nejde jim obarvit úsečka, ...)

Náplň hodiny, aktivita

Po té žáci samostatně pracují s geogebrou a mají vytvořit různé varianty sítí známých těles

Úkol:

Vytvořte síť následujících těles, použijte správné délky jednotlivých obrazců, k tomu využijte změřené nebo vypočítané délky jednotlivých částí.

  • Krychle: a=2,5 cm
  • Válec: r=2 cm, v= 3 cm
  • Kvádr: a=2cm, b=2cm, c= 3 cm
  • šestiboký hranol: r=2cm, v=5cm

Žáci pracují samostatně, učitel kontroluje jejich postup, řeší případné nesnáze jednotlivců.

Reflexe

Co žáci zjistili - jak souvisí jeden rozměr pláště s podstavou?
Co představuje síť objem nebo povrch tělesa?
Dá se ze zadaných rozměrů vypočítat i objem?