Výpočet výkonu a jeho měření

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Výpočet výkonu a jeho měření

Očekávaný výstup

Studenti změří veličiny potřebné pro výpočet vlastního výkonu

Popis

Evokace:

Zajímá vás, jaký jste schopni podat výkon? To můžete velmi snadno zjistit. Při stoupání po schodech překonáváte vlastní tíhovou sílu. Tu dokážete zjistit ze své hmotnosti. Když vystoupáte po schodech do určité výšky, vykonáte práci a pokud ještě změříte čas, který k vystoupání potřebujete, můžete vypočítat svůj vlastní výkon.

Úkol:

Na základě naměřených hodnot zjistit svůj vlastní výkon a porovnat s výkonem svého spolužáka. Studenti provádějí měření ve dvojicích, případně ve trojicích.

1. Studenti pomocí provázku a tyčového metru změří výšku dvou pater na školním schodišti.

2. Každý ze studentů se zváží na osobní váze, aby zjistil svou hmotnost.

3. Potomi si vzájemně změří čas, za který vyběhnou schody do předem změřené výšky.

4. Doma pak zpracují výsledky svého měření. Vypočítají svou tíhovou sílu z hmotnosti a následně práci, kterou vykonali při běhu do schodů. Tuto práci vypočítají jednoduše jako tíhová síla krát výška, kterou při běhu do schodů překonávali. Při běhu šikmo po schodech totiž vykonají studenti skoro stejnou práci, jako kdyby vystoupali svisle vzhůru. Práce, vykonaná při vodorovném pohybu je tak malá, že ji můžeme zanedbat.

5. Nakonec z této práce a z naměřených časů vypočítají svůj výkon a porovnají s výkonem svého spolužáka, s kterým spolupracovali ve dvojici.

Fotografie z měření vlastního výkonu:

Dojmy z hodiny:

​Studenti pracovali v malých skupinách (ve dvojicích nebo trojicích), což zajišťuje vzájemnou spolupráci a současně mají možnost pracovat podle individuálního tempa. K vlastnímu měření i zpracování naměřených výsledků měli studenti silnou motivaci, protože v tomto věku je nesmírně zajímá vlastní tělo a vše, co se ho týká. Navíc někteří temperamentní chlapci uvítali, že mohou v hodině fyziky dělat činnost, která je jim obvykle zakazována, a to běhat po schodech. Protokoly vypracované v digitální formě umožňují studentům vytvořit si obecnou osnovu protokolu a také uchovávat databázi již vytvořených protokolů po několik let. Studenti do protokolu vložili fotografie, pořízené při laboratorní práci. V závěru proběhlo ještě vzájemné porovnání výsledků všech dohromady a spočítání průměrného výkonu.