Výpočet mzdy

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Personalistika

Očekávaný výstup

Žák za pomoci informačních technologií získá informace o výpočtu mzdy, vytvoří prezentaci a zjištěné informace využije při výpočtu konkrétní mzdy. Výsledek porovná s výsledkem mzdové kalkulačky.

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se využijí notebooky nebo počítače. Nutné je připojení na internet. Žáci na základě podkladů vytvoří prezentaci na téma Výpočet mzdy a zároveň podle této prezentace vypočítají konkrétní mzdu (situace je zadaná učitelem). Výsledek zkontrolují pomocí elektronické mzdové kalkulačky. Cílem je to, aby si žák uvědomil, z jakých složek se jeho vyplacená mzda skládá a jak lze její výši do určité míry ovlivňovat.

Postup v hodině:

1) Žáci obdrží v elektronické podobě podklady pro výpočet mzdy a pracovní list. Pracují ve skupinách. Každá skupina má jiné zadání konkrétního výpočtu mzdy.

2) Žáci vytvoří prezentaci na téma Výpočet mzdy, kde bude konkrétní postup výpočtu. Prezentace by měla sloužit nižším ročníkům pro výklad na toto téma. Při tvorbě prezentace žáci využívají podklady od učitele i informace na internetu např. na http://www.vyplata.cz/vyplatamzdy/postupprivypoctuvyplaty.php nebo na www.mesec.cz .

3) Skupina potom vypočítá příklad na konkrétní mzdu ­ viz příloha ­ pracovní list.

4) Výsledek zkontroluje pomocí mzdové kalkulačky např. na

http://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet­ciste­mzdy nebo http://www.finance.cz/dane­a­mzda/kalkulacky­a­aplikace/mzdovy­kalkulator/ apod.

Zpětná vazba:

Žáci se využívali informační technologie k získání podkladů pro výpočet mzdy, tvorbu prezentace a pro vlastní výpočet konkrétní mzdy.

Rizika:

Rizikem jsou případné problémy s internetovým připojením. Je nutné respektovat rozdílné tempo práce jednotlivých žáků. Rychlejší žáci mohou spočítat další příklady, proto je nutné mít zásobu dalších příkladů. Vhodné je příklady vytvořit pro životní situaci žáka ­ např. výpočet mzdy u zaměstnance, který má studující děti, nebo výpočet mzdy za brigádu apod.

Příloha ­

Pracovní list

Výpočet mzdy – skupina A

1) Prostudujte si podklady pro výpočet mzdy.

2) Vytvořte ve dvojici např. prezentaci, podle které lze učit postup výpočtu mzdy.

3) Na základě připraveného výkladu vypočítejte částku k výplatě včetně jednotlivých položek výpočtu částky k výplatě – např. základní mzda, hrubá mzda, čistá mzda. Pracovník odpracoval 120 hodin, hodinová mzda činí 90 Kč, dále obdržel odměnu ve výši 2 000 Kč a náhrada za nemoc činila 900 Kč. Uplatňuje si pouze základní slevu na poplatníka.

4) Vypočtenou částku zkontrolujte na mzdové kalkulačce 2014 na internetu.

Výpočet mzdy – skupina B

1) Prostudujte si podklady pro výpočet mzdy.

2) Vytvořte ve dvojici např. prezentaci, podle které lze učit postup výpočtu mzdy.

3) Na základě připraveného výkladu vypočítejte částku k výplatě včetně jednotlivých položek výpočtu částky k výplatě – např. základní mzda, hrubá mzda, čistá mzda. Pracovník odpracoval 112 hodin, hodinová mzda činí 120 Kč, dále obdržel prémie ve výši 3 000 Kč a náhrada za nemoc činila 600 Kč. Uplatňuje si pouze základní slevu na poplatníka.

4) Vypočtenou částku zkontrolujte na mzdové kalkulačce 2014 na internetu.

Výpočet mzdy – skupina C

1) Prostudujte si podklady pro výpočet mzdy.

2) Vytvořte ve dvojici např. prezentaci, podle které lze učit postup výpočtu mzdy.

3) Na základě připraveného výkladu vypočítejte částku k výplatě včetně jednotlivých položek výpočtu částky k výplatě – např. základní mzda, hrubá mzda, čistá mzda. Pracovník odpracoval 136 hodin, hodinová mzda činí 110 Kč, dále obdržel osobní ohodnocení ve výši 2 500 Kč a náhrada za nemoc činila 300 Kč. Uplatňuje si pouze základní slevu na poplatníka.

4) Vypočtenou částku zkontrolujte na mzdové kalkulačce 2014 na internetu.