Úměrnosti, grafy

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Úměrnosti, grafy

Očekávaný výstup

Žáci umí použít tabulkový procesor k sestavení tabulek pro výpočet přímé a nepřímé úměrnosti a následně k sestavení grafu.

Popis

Příprava:

  • tabulka v excelu s předpřipravenými funkcemi a grafy pro ukázku

Potřebné znalosti:

  • Žáci umí zááklady práce s tabulkovým procesorem

 

Průběh hodiny

Evokace

V úvodu hodiny učitel položí pár otázek k přímé a nepřímé úměrnosti. Např:
Rodina jede autem. Co má vliv na čas strávený v autě? (Žáci by měli přijít na to, že vzdálenost a rychlost). Kdy se jedná o přímou a kdy o nepřímou úměrnost?
Tabule se rozdělí na dvě části - na jednu stranu píšou žáci příklady na přímou a na druhou stranu na nepřímou úměrnost.

Metodické postupy

Žáci by se měli naučit graficky ztvárnit výše uvedené příklady pomocí tabulkového procesoru (MS Excel, tabulky Open office, Google tabulky)

K zopakování může posloužit: https://sites.google.com/site/gifric/co-se-v-hodinach-deje-1/listopad

Žáci si otevřou tabulkový procesor a podle vzoru vytvoří tabulku, ze které se bude později vytvářet graf. Ve skupině by měla proběhnout diskuse na téma, které hodnoty do tabulky vpisujeme (volíme si) a které vypočítáváme.
Je možné, že žáci budou napřed hodnoty ”natvrdo” vpisovat. Učitel by je měl navést k tomu, že by se mohly hodnoty vypočítávat pomocí vzorců (Např: =A2*50, A3*50).
Výsledkem by mělo být, že si žáci propojí znalosti ovládání tabulek tak, aby byli schopni dělat matematické výpočty.

Po vytvoření tabulky je potřeba žákům poradit, jaký typ grafu mají z tabulky vytvořit. Žáci většinou volí spojnicový graf, který není pro graf funkce vhodný - je potřeba je navést na “xy bodový graf.

Příklad na přímou úměrnost:

Auto jede rychlostí 50 km/hodinu. Sestavte tabulku závislosti dráhy na čase a naneste do grafu.

 

Příklad na nepřímou úměrnost:

V zoologické zahradě mají pytel krmení, který vydrží jedné opici na 8 dní. Na jak dlouho vydrží krmení, když budeme z tohoto pytle krmit jiné množství opic?

 

 

 

Reflexe

Učitel nechá zhodnotit studenty tuto aktivitu - zástupci několika skupinek svými slovy popíšou, co se naučili, co je zaujalo a k čemu by to mohli využít.

 

Hodnocení:

Žáci se zapojili a všichni samostatně pracovali. Všechny skupinky dospěly k vytvoření několika příkladů (tabulky i grafy)