definice a pojmy

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

elektřina a magnetismus

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny

Je třeba zajistit funkční připojení k internetu (WiFi).

Aktivita

Cílem aktivity je zavedení a definování nových veličin a k nim příslušných jednotek. Žáci ve skupinkách hledají definice a významy pojmů z elektřiny (el. napětí, el. proud, el. odpor, intenzita el. pole, apod.), zároveň však hledají významy pojmů podobně znějících (napětí, proud, intenzita, odpor, apod.). Žáci se pak ve skupinách snaží najít, co nalezené veličiny a jednotky mají společného, co je spojuje (např. elektrické napětí vs. povrchové napětí), a co je navzájem odlišuje. Lze vyzdvihnout práci skupinky, která uvede nějakou veličinu jako jediná. Na závěr aktivity však zopakujeme a shrneme zavedení a význam elektrických veličin.

Sledované cíle uvedené aktivity

Samostatnost při studiu, práce s informacemi z internetu, trénink vyjadřovacích schopností. Studenti najdou významy zadaných pojmů a vysvětlují je ostatním.

Zpětná vazba z hodiny

Ukázka zdrojů včetně využití v praxi:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elekt%C5%99ina 

Žáci jsou schopni popsat dříve pro ně neznámé pojmy a objasnit je ostatním.Vše proběhlo v pořádku.