elektrické pole

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

elektřina a magnetismus

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny

Je třeba zajistit funkční připojení k internetu (WiFi).

Aktivita

Žáci si v doporučených apletech vizualizují elektrické pole různých nábojových systémů. Na pracovní plochu mohou libovolně umístit libovolný počet nábojů. V obrázku mohou zobrazit elektrický potenciál, gradient elektrického potenciálu, el. pole, a zkoumat, jak se změní tvar a míra el. veličin v závislosti na počtu a velikosti umístěných nábojů.

Sledované cíle uvedené aktivity

Samostatnost při studiu, práce s informacemi z internetu. Žáci si v doporučených apletech znázorňovali elektrické pole jednoduchého náboje, dipólu, atd.

Zpětná vazba z hodiny

Ukázka apletu:

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/Aplety/Slovenske%20aplety/Elektrina/Elektrostatika/ElectrikFieldSimul/EField1.htm 

Žáci sestaví zadané nábojové systémy (jednoduchý náboj, dipól, souhlasné stejně velké náboje ve vrcholech čtverce) a zkoumají průběh intenzity el. pole. Vše proběhlo v pořádku.

Vše proběhlo v pořádku. Mohou se vyskytnout problémy s Javou (nutno vyjádřit důvěru k webovým stránkám www.walter-fendt.de) Při spouštění apletu se však mohou vyskytnout problémy s Javou. Někdy je zapotřebí dát stránky s apletem mezi důvěryhodné. Následující postup platí pro Javu verze 1.7.0 Do vyhledávacího pole “prohledat soubory a programy” (u win7 po kliknutí na tlačítko start se rozbalí hned dole na panelu nástrojů) napíšeme configure java a spustíme nofigurátor Javy. Objeví se okno, ve kterém klikneme na záložku Security a skrze tlačítko Edit Site list se dostaneme do dialogu, ve kterém přidáme požadovanou URL adresu mezi důvěryhodné. Po té lze ze stránky, které jsme delegovali důvěru, aplet spustit.