Skupinová písemná práce

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

učivo 1 a 2 ročníku

Očekávaný výstup

Žák řeší zadané úlohy ve skupině se všemi dostupnými prostředky.

Popis

Doporučené znalosti

Úvodní aktivity - evokace:
Skupinová písemná práce si klade ze cíl ve skupině vyřešit zadané úlohy. Úloh je mnohem více, než je potřeba vyřešit, žáci si mohou volit, které úlohy budou řešit. Povolené prostředky jsou internet, libovolná literatura, a libovolné pomůcky. Jediné co není dovoleno je spolupracovat s ostatními skupinami, případně někým dalším.
Samotné úlohy se dají rozřadit do čtyř kategorií:

1. Hledání informací na internetu
2. Vysvětlit zadaný problém ­ nemusí na něj být jediná správná odpověď
3. Měření/provedení experimentu
4. Výpočet zadaných příkladů

Uvědomění - popis činností:

1. Žáci dostanou zadání písemné práce a vytištěné zadání. Zadání taktéž obdrží na e­mail.
2. Žáci si sami rozdělí role ve skupině a úlohy.
3. Žáci řeší zadané úlohy ­ za každého člena skupiny musí skupina vyřešit 2 úlohy, v rámci skupiny je povolená spolupráce v maximální možné míře
4. Minimální velikost skupiny jsou 3 žáci, maximalní počet členů je dán počtem zadaných úloh ze kterých si žáci mohou volit.
5. Hodnocení pro 3­členou skupinu

a. 6 a více úloh známka 1
b. 5 úloh známka 2
c. 4 úlohy známka 3­
d. 3 úlohy známka 5

6. Hodnocení pro 4­členou skupinu

a. 8 a více úloh známka 1
b. 7 úloh známka 2
c. 6 úloh známka 3
d. 5 úlohy známka 4
e. 4 úlohy známka 5

Reflexe

Žáci odevzdají vyřešené úlohy.

Poznámka

Aby žáci při samotné práci lépe spolupracovali, hodí se některou z hodin dříve naučit je skupinové dynamice a rozdělení úloh ve skupině.

Rizika

Při použití vlastních notebooků žáků je důležité nainstalovat programy dopředu. Přestože, jsou žáci ve skupinách, nemusí se vždy jednat o skupinovou práci ­ žáci řeší úlohy každý sám za sebe, navzájem si nezkontrolují výsledky, případně nevyužívají přednosti jednotlivých členů týmu. Dalším rizikem může být, že můžou objevit žáci, kteří se chtějí na chytrých žácích svést. Proto jsou úlohy v písemné práci koncipovány tak, aby se daly stihnout jen obtížně, pokud někdo dělá celé úlohy za někoho jiného.

Odkazy

Zadání úloh skupinové písemné práce, dostupné on­line na https://drive.google.com/file/d/0B0JgM_hSG­InRWxIZS1XMjJsTkE/view?usp=sharing 
[citováno 2015­02­14]