Elektrický obvod

Vloženo dne 26. 2. 2021, autor Fričová Viktorie.

Učivo

elektřina a magnetismus

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny

Je třeba zajistit funkční připojení k internetu (WiFi).

Aktivita

Žáci samostatně získají představu o Ohmově zákonu, pojmech jako je elektrická rezistivita, elektrická vodivost.

Sledované cíle uvedené aktivity

Samostatnost při studiu, práce s informacemi z internetu.
Žáci si v doporučených apletech uvědomí souvislost mezi                           
rostoucím teplem odporového drátu a proudu, který jím prochází.
Aplet je postaven jako jednoduchý obvod (zdroj + rezistor), ve kterém lze měnit hodnoty el. napětí (-12 až +12) a hodnoty elektrické rezistivity
Přestože aplet zobrazuje kromě velikosti napětí také velikost procházejícího proudu, není vhodný nebo primárně určený k demonstraci Ohmova zákona. S tímto apletem se soustřeďme zejména na vysvětlení ohřívání látky, skrze kterou prochází elektrický proud, z pohledu kinetické teorie látek. Ohmův zákon z animace vyplývá spíše kvalitativně.

Zpětná vazba z hodiny

Ukázka apletu: http://phet.colorado.edu/sims/ohm-1d/ohm-1d.jnlp 
Nutno stáhnout a spustit. Aplet si vynucuje funkční Javu (nutno povolit spuštění).
Žáci v apletu simulujícím jednoduchý uzavřený el. obvod mění hodnoty napětí (potažmo proudu) a studují tepelné změny rezistoru.

Vše proběhlo v pořádku.