Větvený elektrický obvod

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

elektřina a magnetismus

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny

Je třeba zajistit funkční připojení k internetu (WiFi).

Aktivita

Žáci samostatně získají představu o větveném elektrickém obvodu. Sami si mohou sestavit libovolný elektrický obvod a studovat jeho vlastnosti.

Sledované cíle uvedené aktivity

Samostatnost při studiu, práce s informacemi z internetu. Žáci si v doporučeném apletu uvědomí zákonitosti větveného elektrického obvodu (např. paralelní a sériové zapojení reistorů). V apletu je vizualizován elektrický proud jako tok modrých kuliček. V obvodu žáci mohou pracovat s různými prvky (vodič, zdroj, spínač, žárovka, rezistor, voltmetr, ampétmetr, atd.), vytvářet jednoduchá i komplikovanější zapojení.

 

Zpětná vazba z hodiny

Studenti sestaví obvod se dvěma rezistory zapojenými paralelně. Pak sledují, jak se změní elektrické veličiny (napětí a proud) na jednotlivých rezistorech s tím, jak mění hodnoty elektrického odporu u rezistorů. Pokusí se vyslovit nějaké zobecnění pozorovaných jevů http://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-ac 

Na závěr se ozřejmí teoretické poznatky týkající se pozorovaného jevu.
Nutno stáhnout a spustit.

Aplet si vynucuje funkční Javu (nutno dát stránky http://phet.colorado.edu mezi důvěryhodné).
Vše proběhlo v pořádku.

Při spouštění apletu se však mohou vyskytnout problémy s Javou. Někdy je zapotřebí dát stránky s apletem mezi důvěryhodné. Následující postup platí pro Javu verze 1.7.0

Do vyhledávacího pole “prohledat soubory a programy” (u win7 po kliknutí na tlačítko start se rozbalí hned dole na panelu nástrojů) napíšeme configure java a spustíme nofigurátor Javy. Objeví se okno, ve kterém klikneme na záložku Security a skrze tlačítko Edit Site list se dostaneme do dialogu, ve kterém přidáme požadovanou URL adresu mezi důvěryhodné.

 

Po té lze ze stránky, které jsme delegovali důvěru, aplet spustit.