Jednoduché tepelné děje

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

molekulová fyzika

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny

Je třeba zajistit funkční připojení k internetu (WiFi).

Aktivita

Při této simulaci se zobrazují závislosti mezi stavovými veličinami ideálního plynu - tlakem, objemem a teplotou. Sledují se tři základní děje, ve kterých je vždy jedna z těchto veličin konstantní.

Zpětná vazba z hodiny

Žáci pracují s tímto apletem:
http://www.walter-fendt.de/ph14cz/gaslaw_cz.htm 

Aplet si vynucuje funkční Javu (nutno povolit spuštění).
Žáci sestavovali prostřednictvím apletu konstrukce, které vedly ke složení dvou a více sil. Po té určovali velikost výslednice.

Vše proběhlo v pořádku. Mohou se vyskytnout problémy s Javou (nutno vyjádřit důvěru k webovým stránkám www.walter-fendt.de)

Někdy je zapotřebí dát stránky s apletem mezi důvěryhodné. Následující postup platí pro Javu verze 1.7.0

Do vyhledávacího pole “prohledat soubory a programy” (u win7 po kliknutí na tlačítko start se rozbalí hned dole na panelu nástrojů) napíšeme configure java a spustíme nofigurátor Javy. Objeví se okno, ve kterém klikneme na záložku Security a skrze tlačítko Edit Site list se dostaneme do dialogu, ve kterém přidáme požadovanou URL adresu mezi důvěryhodné.

Po té lze ze stránky, které jsme delegovali důvěru, aplet spustit.