Fyzika s tablety

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Průřezové téma skrz učivo fyziky

Očekávaný výstup

Žák se seznámí se základním ovládáním tabletu, s možnostmi tabletu jakožto měřícího zařízení, provede měření pomocí interních sond tabletu. Změří časový průběh zrychlení na akcelerometru tabletu a intenzitu magnetického pole pomocí teslametru. seznámí se s fyzikálními aplikacemi dostupnými na tabletu,řeší fyzikální úlohy pomocí WolframAlpha, změří vlatní tep pomocí kamery tabletu.Nalezne na hvězdné obloze své znamení zvěrokruhu, simuluje zadaný fyzikální děj v prostření Phyzicle

Popis

Úvodní aktivity - evokace:

Tablet nejen jako prostředek k hraní her, ale i měřící nástroj ve fyzice. Též existují specializované fyzikální aplikace stažitelné do tabletu.

Uvědomění - popis činností:

1. Proč fyzika s tablety (5-7 min)
2. Bezdrátový přenos obrazu - Miracast, AppleTV (5 min)
3. Jak pracovat s tabletem (0-10min)

a. Připojení k Wi-Fi

4. MyScript Calculator (5 min)

a. Demonstrace použití aplikace na výpočty
b. Samostatné výpočty žáků (obdobně další podbody)

5. Geogebra - Geometrie nejen v matematice, ale i v geometrické optice
6. Tablet jako měřící přístroj - AndroSensor (20 min)

a. Akcelerometry - demonstrace tíhového zrychlení, vektor zrychlení; demonstrace zemětřesení a seismických stanic; další náměty
b. Teslametr - měření magnetického pole Země
c. Luxmetr - měření intenzity světla

7. Vibrometr - demonstrace zemětřesení se stupnicí
8. Jak a kdy program Wolfram Mathematica ve fyzikálních úlohách používat (5 min)
9. Úvodní seznámení s WolframAlpha (10-15min)

a. Provádění výpočtů
b. Příkaz solve pro řešení rovnic
c. Získávání dat
d. Kreslení grafů
e. Kladení otázek do WolframAlpha

10. Pro Android Tone Generator (5min)

a. Generování zvuku o dané frekvenci
b. Rozsah slyšení
c. Rázy

11. Cardiograph - měření vlastního tepu pomocí kamery tabletu (5min)
12. Google Sky Map (5-10min)

a. Orientace na hvězdné obloze
b. Hledání objektů na obloze
c. Nalezení vlastního souhvězdí

13. Videozpětná vazba (5min)

Reflexe

Zajímavé na práci s tablety bylo, že řadu žáků překvapilo, jaké aplikace jsou pro tablety, a že jsou velmi vhodné do výuky, případně pro řešení domácích úkolů

Poznámka

Všechny fyzikální aplikace se hodí mít na jedné ploše tabletu pro rychlejší přecházení mezi aplikacemi.

Rizika

Je dobré postupně aplikace po použití ukončovat, jelikož dohromady mají nemalé nároky na operační paměť tabletu. Pro Android Tone Generator je to speciálně důležité, jelikož zadaná frekvence je přehřávána i po stažení aplikace do pozadí.

Odkazy

Kusák R.: Fyzika s tablety, Dílny Heuréky 2013, Nakladatelství P3K s. r. o. , ISBN 978-80-87343-33-3, dostupné na http://www.radim-kusak.net/wp-content/uploads/2013/10/kusak_-_fyzika_s_tablety.pdf [cit. 2014-07-13]