RLC obvody

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Střídavý proud

Očekávaný výstup

Žák pojmenuje, které ze zadaných úloh - ví, neví, tuší. Žáci se seznámí se styly vedení ve skupině, žáci si zvolí styl vedení skupiny, který jim nejvíce vyhovuje

Popis

Úvodní aktivity - evokace:

Žáci již řešili skupinovou písemnou práci, bohužel ale u ní neměli tak dobré výsledky jelikož nebyli schopni spolupracovat. Skupinová písemná práce si klade za cíl ve skupině vyřešit zadané úlohy. Úloh je mnohem více, než je potřeba vyřešit, žáci si mohou volit, které úlohy budou řešit. Povolené prostředky jsou internet, libovolná literatura, a libovolné pomůcky. Jediné co není dovoleno je spolupracovat s ostatními skupinami, případně někým dalším. Proto je důležité, aby každý z žáků byl schopný pojmenovat své přednosti a také je potřeba v rámci skupiny rozmyslet, jak tyto přednosti využít ve skupině.

Uvědomění - popis činností:

1. Rozdělení do skupin jako u skupinové písemné práce - 3 žáci na skupinu, v případě potřeby/volby žáků i více. (5 min)
2. Styly vedení ve skupině (5-15 min)

a. Volný styl - skupina nemá svého vedoucího, každý si dělá podle svého uvážení
b. Autokratický styl - je zvolen šéf skupiny, který má všechny členy na povel a ovšem rozhoduje
c. Demokratický styl - klíčové rozhodnutí se dělají formou hlasování, nejvyšší počet hlasů rozhoduje o přijetí a nepřijetí návrhu. Bohužel se občas stane, že většinové rozhodnutí bývá chybné.
d. Zúčastněný styl - každý z účastníků má možnost přispět do diskuse a rozhodnutí,nehledě na výsledek je k názorům každého člena přihlédnuto a je respektováno.
Tento styl vedení se nejvíce stará nejen o samotný výkon skupiny, ale také o její atmosféru a vztahy.

3. Žáci si pojmenují, jaký styl vedení každé skupině vyhovuje (2-5 min)
4. Pojmenování, který z typů úloh každému z žáků vyhovuje. Typy úloh ve skupinové písemce (2-5 min)

a. Hledání informací na internetu
b. Vysvětlit zadaný problém - nemusí na něj být jediná správná odpověď
c. Měření/provedení experimentu
d. Výpočet zadaných příkladů

5. Pojmenování konkrétních úloh - žáci pojmenují, kterou ze zadaných úloh (2-10 min)

a. Ví
b. Neví
c. Tuší

6. Žáci si navzájem ve skupině ukáží, kdo z nich příslušnou úlohu ví, neví tuší (dá se využít sdílená tabulka na Google Disku), případně jeden společný papír se jmény a úlohami (2-10 min)
7. (Žáci řeší zvolené úlohy) (20 min)
8. Zpětná vazba od žáků (5 min)

Reflexe

Přestože se žáci nejprve tvářili, že tato hodina je zbytečná a spolupracovat umějí, na konci hodiny si všichni uvědomovali, že spolupráce může být něco víc, než několik lidí sedících u jednoho stolu. Pro řadu z nich bylo totiž nové pojmenování v čem mohou být pro druhé přínosem, případně jak vykompenzovat něčí nedostatky.
Taktéž žáky velmi překvapilo, že k pojmenování úloh - žák danou úlohu ví, neví tuší a společné rozdělení práce stačí opravdu málo času - cca 5 min na počátku skupinové práce. Bohužel už jsme nestihli samotné řešení příkladů

Poznámka

Příklady, na kterých si žáci vyzkouší skupinovou práci můžou být libovolné, stačí využít např. část příkladů z libovolné sbírky - viz. odkazy

Rizika

Je potřeba počítat s tím, že opravdu na počátku budou žáci tvrdit, že spolupracovat umí. Je potřeba volit příklady tak, aby žák měl alespoň jeden příklad, který ví, nebo alespoň tuší.

Odkazy

Nahodil J.: Sbírka úloh z fyziky kolem nás pro SŠ, Prometheus, Praha 2011
Lepil O. a kol: Sbírka úloh pro střední školy Fyzika, Prometheus, Praha 1995