Videopokusy

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Různé oblasti, dle zvoleného pokusu

Očekávaný výstup

Žák připraví libovolný pokus z oblasti fyziky. Žák nahraje pokus při dodržení zásad správné kompozice.

Popis

Úvodní aktivity - evokace:

Ukázky videopokusů na internetu - kanál Sick Science [1], videopokusy na diskuzi s žáky - kanál
Veritasium [2], rychloběžná videa - kanál The Slow Mo Guys [3]. (5-15 min)

Uvědomění - popis činností:

● Žáci ideálně dní dopředu se dozvědí, že si mají připravit pokus a přinést potřebné pomůcky. Pokud by nějakou konkrétní pomůcku neměli, mohou si jí vypůjčit z fyzikálního kabinetu.
● Příprava pomůcek fyzikálních pokusů pro žáky, jež si zapomněli vlastní pokus
● Příprava zázemí pro nahrávání pokusů - tablety, fotoaparát, kamera, stativ, rychloběžná kamera, greenscreen, papíry na pozadí pokusu a příprava notebooků (20-45 minut předem)
● Zásady pro nahrávání videopokusů - využití videonávodu na Vím proč [4] (5-10 min)
● Náměty na pokusy

○ Kompozice - pokus musí být dobře viditelný
○ Pozadí - mluví nejen samotný pokus, ale i pozadí - oblečení experimentátora, počmáraná lavice.
○ Délka experimentu - experiment by neměl být příliš dlouhý - max 1 min., ale záleží na žácích, jaký experiment si zvolí
○ Elektřina

■ Piezoefekt v zapalovači
■ Jiskry a Van de Graffův generátor
■ Náboj na brčku
■ Přitahování brčka a plechovky
■ Plazmakoule a zářivka
■ Ferrofluid - magnetická kapalina

○ Světlo

■ Peníze pod UV
■ Jírovec pod UV
■ Lístek MHD pod UV
■ Neskutečný obraz pomocí dvou parabolických zrcadel
■ Hledání ohniska čočky
■ Difrakce na CD a DVD
■ Polarizační fólie a pravítko

○ Molekulová fyzika a termika

■ Lihová láhev
■ Mrak v lahvi
■ Deformace plastové láhve atmosférickým tlakem
■ Deformace plechovky atmosférickým tlakem (Slow motion)
● Nahrání samotných pokusů - ideálně do konce první vyučovací hodiny (5-30 min)

○ Žáci pracují ideálně ve dvojicích, lze také využít možnosti stativu a žák může pracovat samostatně
○ Hodí se pokus shlédnout přímo na tabletu, případně fotoaparátu, jestli se neporušila nějaká z předchozích zásad.
○ Pokud někdo z žáků pokus zapomněl, nebo si jej nepřipravil je rozumné dát žáků pokusy z příslušného ročníku, nebo dřívějších. Pro 3. ročník jsou ideální pokusy z třetího ročníku - např. Jaký náboj je na nabité kouli, přitahování nabitých předmětů, jaké napětí je na bramboře, případně pokusy z 1. a 2. ročníku - moment setrvačnosti, srážka dvou těles, co padá rychleji, povrchové napětí, kmitavý pohyb a jeho videoanalýza atd.

● Úklid pomůcek
● Přenos videí (5 min)
● Zpracování videí (30 min)

○ Většina mobilních telefonů a tabletů má mikroUSB, hodí se
○ Import videa do Pinnacle studia
○ Střih videa
○ Vložení titulků

■ název experimentu
■ pomůcky
■ správné fyzikální vysvětlení
■ Pomůcky a správné fyzikální vysvětlení je možné představit v rámci videa

○ (Odstranění zvukové stopy)
○ (Nahrání vlastní zvukové stopy)
○ Export videí - mov, případně mp4 pokusu

● Nahrání videí na Externí disk. (5min)
● Úklid pomůcek (5-15 min)
● Vybrání notebooků a tabletů (5-15 min)

Reflexe

Tento typ hodiny byl docela náročný,ale jelikož už žáci videopokusy jednou dělali, šlo jim to o trochu lépe. Stále však většina nevěděla, jak se střihem videa pracovat. Zajímavé bylo i sledovat některé žáky, kteří měli vlastní notebook a střihu videa rozuměli a byli schopni do videa přidávat i speciální efekty.

Poznámka

Naše škola zakoupila pro střih videa Pinnacle Studio, které pro střih videa nabízí řadu zajímavých funkcí - otočení videa, obraz v obraze, atd. Pro střih videa se ale dá využít např. Movie Maker ve Windows, případně iMovie v MacOS. na pokusy se samozřejmě dají využít i mnohem pokročilejší programy jako Adobe Premiere Pro, nebo FinalCut, ale nutné počítat s jejich vyšší cenou.
Videopokusy žáci mohou nahrát na stránku Vím proč [4]. Videopokusy je ideální nahrávat během maturitních zkoušek, kdy je řada suplovaných hodin a je větší prostor pro tento typ práce. Velkým přínosem je v hodině mít někoho na pomoc jelikož mimo fyziku je potřeba řešit IT problémy - přenos videa, jak přidat daný efekt do videa apod. Vhodní jsou na to žáci, kteří se střihem videa sami zabývají, případně žáci, kteří navštěvují fyzikální kroužek a ví, kde se příslušná pomůcka na pokus nachází.

Rizika

Pro přenos videa je důležité mít dopředu připravené kabely na přenos videa z mobilních telefonů - na třídu cca 10 mikroUSB kabelů a taktéž i 1-2 kabely pro iPady a iPhone. Při použití příliš kvalitních videí, může zpracování videopokusu trvat na počítači déle. Pokud je experiment příliš dlouhý, bude export videí trvat i několik minut. Videa experimentů v rozumném rozlišení - HD nebo FullHD jsou poměrně velká, a proto se hodí na přenos externí disky, případně Flash Disky s USB 3.0. Pro rychlý přenos je ideální mít jich tak 4ks na třídu.

Odkazy

[1] Sick Science, kanál youtube.com https://www.youtube.com/user/SteveSpanglerScience [cit.2014-04-15]
[2] Veritasium, kanál youtube.com http://www.youtube.com/user/1veritasium [cit. 2014-04-15]
[3] The Slow Mo Guys, kanál youtube.com https://www.youtube.com/user/theslowmoguys [cit. 2014-04-15]
[4] Portál Vím proč www.vimproc.cz [cit. 2014-04-15]