Odraz a lom světla

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Odraz a lom světla

Očekávaný výstup

Studenti dostali za úkol zobrazit odraz na rovinném, dutém i vypulkém zrcadle a lom na spojce a rozptylce

Popis

Evokace:

Co to je lom světla? Setkali jste se s jeho praktickým využitím?
Chcete se přesvědčit o tom, že úhel dopadu se rovná úhlu odrazu?
Proč se čočky nazývají spojka a rozptylka? Co s obrazem tyto čočky dělají?

1. Studenti pracovali ve trojicích nebo ve čtveřicích, což zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci.
2. Nejprve si sestavili optickou lavici podle vzoru, který jim sestavil vyučující.
3. Pak jsme ve třídě zatemnili a zhasli, aby byly dobře vidět světelné paprsky.
4. Studenti rozsvítili lampu, která je součástí optické lavice a světlu do cesty dali clonu s jednou škvírou a nastavili jeden úzký paprsek světla.
5. Do cesty paprsku nastavovali nejprve rovinné zrcadlo, na němž se mohli velmi dobře přesvědčit, že úhel dopadu paprsku na rovinné zrcadlo se rovná úhlu odrazu od zrcadla. Dané úhly změřily úhloměrem.
6. Dále postavili do cesty světelnému paprsku duté a vypuklé zrcadlo a porovnali, jak vypadá odražený paprsek.
7. Vyzkoušeli si si také lom světla na různých optických rozhraních.
8. Aby se mohli přesvědčit, jak se lámou paprsky procházející spojkou a rozptylkou, museli kužel světla zaclonit clonou s třemi škvírami.
9. Jako bonus zobrazovali na stínítku převrácený obraz Jana Ámose Komenského.
10. Všechny pozorované jevy studenti zpracovali do protokolu, kam také narýsovali odraz a lom světla na rozhraní dvou optických prostředí. Dále pak lom tří paprsků procházející spojkou a rozptylkou. K vytvoření protokolu využívali tablety nebo notebooky a výsledek uložili do sdílených dokumentů. Protokoly doprovázeli fotografiemi pořízenými v průběhu laboratorní práce.

Odraz a lom světla

Vypracovala: Lenka Kohoutová
Spolupracovala: Martina Kálalová, Štěpán Binko, Maxim Pospíšil
Úkol: Pozorovat, jak se světlo láme v různých prostředích.
Pomůcky: Čočky – rozptylka, spojka; zdroj světla a aparát; obrázek J. A. Komenského; rovinné, duté a vypuklé zrcadlo;

Postup: 1. Spojením věc, které jsme vzali z kufru, sestavíme aparát.

Závěr: Pořád mě fascinuje, jak se díky čočce (a také vzdálenosti od zdroje světla) může obraz úplně převrátit.

Zpětná vazba z hodiny:

Studenti pracovali ve trojicích nebo ve čtveřicích, což podporuje vzájemnou spolupráci. Největším problémem bylo nastavit úzký paprsek světla, což vyžaduje určitou zručnost. Studenti v průběhu měření vše dokumentovali pomocí tabletů nebo mobilních telefonů a následně fotografie vložili do protokolů a popsali na nich zkoumané jevy. Protokoly vypracované v digitální formě umožňují studentům vytvořit si obecnou osnovu protokolu a uchovávat databázi již vytvořených protokolů po několik let, porovnávat své naměřené hodnoty s hodnotami, které naměřili jejich předchůdci a diskutovat příčiny odlišností naměřených hodnot. Fotografie pořízené v průběhu měření mohou porovnávat s obrázky, které si k této problematice vyhledají na internetu