Formuláře II

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Formuláře a jejich využití ve škole

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny, vstupní předpoklady

Studenti umí pracovat s Gdiskem. Rozumí a ovládají delegování práv svých vlastních položek (souborů, adresářů). Rozumí různým rolím v dokumentech. Mají svůj vlastní účet pod společnou školní doménou pod svou kontrolou. Dokáží vzájemně komentovat sdílené dokumenty a spolupracovat nad jediným sdíleným dokumentem. Umí vytvářet formuláře.

Náplň hodiny, aktivita

V této aktivitě studenti vytvoří test z daného předmětu, který právě mají ve svém studijním programu v sextě. Test pak odešlou vybranému příjemci, jeho odpovědi zaznamenají, opraví a zpět pošlou vyhodnocení.

Sledované cíle uvedené aktivity

Studenti si prohloubí znalosti v práci s formulářem. Vyzkouší si možnosti textového editoru (psaní rovnic, apod.) tím, že se pokusí vytvořit regulérní test z chemie. Ten po té odešlou danému příjemci a jeho odpovědi vyhodnotí. Zároveň si vyzkouší napsat otázky se zadanou správnou odpovědí a pokusí se hodnocení testu automatizovat.

Metodické postupy

Studenti již mají za sebou několikeré seznámení s formuláři. Novým prvkem v tvorbě tohoto formuláře byla možnost definice správné odpovědi, která se využije při vyhodnocení testu. Studenty opět jen lehce seznámíme s možností definice správné odpovědi a zbytek necháme na jejich badatelských aktivitách. Zadání práce znělo: Sestavte test z chemie, který má alespoň osm otázek. Pokuste se u některých otázek zadefinovat správnou odpověď tak, aby respondent ihned o odeslání odpovědí poznal, zda-li odpověděl správně či nikoliv. Zbytek necháme na samostatné práci studentů. V průběhu hodiny podporujeme vzájemnou pomoc a komentování práce od sousedů. Studenti v průběhu práce mohou opouštět místa a konzultovat své problémy s ostatními. Pokyny pro práci zní: snažte se na vše přijít nejdříve sami. Pokud to nejde, zkuste se zeptat souseda. Pokud selže i to, obraťte se na někoho jiného ve třídě. Selže-li všechno, obraťte se na učitele. A pokud se někdo na vás obrátí, odkažte jej na internet.:)
Práce byla organizována v čase tak, že první hodinu se vytvářel test, druhá hodina byla vyčleněna na odeslání a vyhodnocení testu. Zároveň v druhé hodině studenti vylaďovali typy dotazů tak, aby využili možnosti předdefinované správné odpovědi.

Zpětná vazba z hodiny

Příklad vypracovaného testu. Studenti se zadáním neměli větší problémy, všichni dospěli k závěru, že pro předdefinovanou odpověď nejsou všechny typy dotazů vhodné.