Jak využít moderní technologie k sebeprezentaci

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

porozumí toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium a přenosem, šetrně pracuje s výpočetní technikou

Očekávaný výstup

používá základní funkce OS - práce s okny, práce se soubory, složkami a s disky, ovládací panely

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

Téma hodiny - Představení se
Cílem hodiny - Žák se představí vyučujícímu a svým spolužákům. Své představení se pošle e-mailemvyučujícímu i s fotografií.
Evokace - Jedná se o první hodinu ICT, cílem je blíže se seznámit a změřit znalosti žáků.

Průběh hodiny:

Představení se - struktura

● 5 věcí, ve kterých si myslím, že jsem dobrý
● 5 věcí, ve kterých říkají ostatní, že jsem dobrý
● Kdybych byl/byla plyšákem, čím bych byl/byla a proč? (sebeotevření)

Představení vyučujícího pomocí struktury výše.
Žáci pracují na vlastním představení se, mezitím vyučující fotí žáky pomocí fotoaparátu. Nafocené fotografie jsou nasdíleny na společný prostor třídy školním síťovém disku P (public).
Žáci zmenší fotografii na šířku 500px, kdo chce může si svou fotografii stáhnout na USB nebo poslat e-mailem.
Žáci jeden pro druhém prezentují své představení se.
Žáci odešlou své představení se na e-mail vyučujícího.

Reflexe - Kontrola doručených e-mailů a doručené fotografie na e-mailu, odpověď každému žákovi na e-mail, ze kterého odesílal.

Zpětná vazba z hodiny

(co se povedlo, co se nepovedlo, je to zopakovatelné, jaké se objevily problémy)

Problémy a rizika

Jelikož fotografie byly ve velkém rozlišení - bylo to potřeba pro aktivity na později, trvalo nahranání na síťový disk relativně dlouhou dobu.

Doporučení, zhodnocení

Hodina byla pro žáky velmi přínosná, ať už z pohledu sebeprezentace, tak pořízením velmi kvalitních fotografií pořízených pomocí zrcadlovky.