Základní práce s PC

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Základní obsluha, práce se soubory a složkami, komprese souborů, typy souborů

Očekávaný výstup

Žák používá základní funkce OS Windows, žák vyjmenuje základní typy souborů a pracuje s nimi

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

Téma hodiny - Koncepce práce s PC
Cílem hodiny - Žák používá základní funkce OS Windows, žák vyjmenuje základní typy souborů a pracuje s nimi.
Evokace - Žáci většinou umí dobře pracovat s OS Windows, hodí se ale ukázat jim některé pokročilejší funkce tohoto systému a také principy jak s ním pracovat.

Průběh hodiny:

Žáci vyjmenují typy souborů, které lze na počítači nalézt a také přiřadí k jakému programu jsou dané typy souborů přiřazeny. Pokud si nejsou jistí, vyhledají typ souboru na internetu. (10-20 min)
Koncepce práce v IT učebně(25 min)

● Ukládaní souborů do složek žáků
● Přesouvání souborů pomocí klávesových zkratek
● Přístupy a práva k souborům
● Sdílená složka na disku Public - sdílený prostor
● Sdílení malých souborů mimo školní síť - posílaní meilem
● Sdílení velkých souborů mimo školní síť - uschovna.cz, uloz.to
● používání Flash Disků a připojování dalších zařízení do školní šítě
● Další možnosti sdílení - Dropbox, Google Disk, iCloud (5min)

Reflexe - Žáci pomocí “ručního teploměru” zhodnotí, jak pro ně byla hodina přínosná - ruka nahoře - velmi přínosná, ruka dole - moc mi to nedalo.

○ Riziko zavirování počítačů
○ Instalace nechtěného software

Zpětná vazba z hodiny

(co se povedlo, co se nepovedlo, je to zopakovatelné, jaké se objevily problémy)
Žáci základní ovládání systému Windows již dobře znali, přesto pro ně témata jako nastavení přístupových práv, případně některé klávesové zkratky byly novinkou. Celkově jim celá koncepce práce přišla zajímavá.

Problémy a rizika

Může se stát, že některé typy souborů používá více programů.

Doporučení, zhodnocení

Rozhodně stojí s žáky projít tuto koncepci práce už proto, aby ji byli schopni používat nejen v IT, ale i dalších předmětech.