Sběr dat - zdroje informací na Internetu, bezpečnost

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Internet

Očekávaný výstup

Žák rozliší relevantnost informací, žák vyhledá na internetu informace o sobě, žák vyhledané informace odešle e-mailem

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

Téma hodiny - Informace a vyhledávání informací.
Cílem hodiny - Žák rozliší relevantnost informací, žák vyhledá na internetu informace o sobě, žák vyhledané informace odešle e-mailem.
Evokace - Žáci běžně přijímají a zpracovávají informace ať už v běžném životě, případně na internetu. Důležitá je také ale i relevantnost informací, se kterými pracují. (3-5 min)

Průběh hodiny:

Poznej zvíře (5-7min)

● 3 žáci ze třídy si zvolí zvíře, ale neřeknou jej ostatním
● Ostatní musí během cca 5 min pomocí otázek zjistit o jaké zvíře se jedná
● Žáci se zvířetem, můžou ostatním žákům říkat

○ pravdu
○ polopravdu
○ lhát

● Následně je diskuze, jestli žáci uhodli dané zvíře a proč ne Práce s informacemi v normálním životě (5-10 min)
● Žáci pojmenují, které zdroje informací jim říkají

○ pravdu - např. rodiče, dobří kamarádi, Wikipedie
○ polopravdu - např. někteří kamarádi, některé noviny a média
○ lhát - špatní kamarádi, některé noviny a média

Informace o vyučujícím (2-3 min)

● Vyučující zkusí najít pomocí vyhledávače Google najít informace o sobě, nebo nějakém jiném vyučujícím

Informace o mě (15-20 min)

● Žáci zkusí vyhledat dostupné informace o sobě na internetu - min. 5 informací + zdroj, kde informace nalezli
● Nalezené informace, které o sobě chtějí zveřejnit, odešlou vyučujícímu na e-mail

Zdroje informací na internetu o žácích - možné příklady

● Stránky školy
● Stránky dřívější školy, kterou žáci navštěvovali
● Facebook
● Kluby, oddíly a kroužky, které žáci navštěvují
● Fotoalba - Picasa, Rajče
● Rodinné nebo vlastní stránky

Reflexe - Kontrola doručených e-mailů, odpověď každému žákovi na e-mail, ze kterého odesílal.

Zpětná vazba z hodiny

(co se povedlo, co se nepovedlo, je to zopakovatelné, jaké se objevily problémy)
Žáci byli velmi překvapeni, jaké informace o sobě můžou nalézt na internetu, speciálně jaké informace jsou dostupné na jejich Facebookových účtech. Taktéž bylo i zajímavé pro žáky, když si více uvědomili, že ne všechno na internetu může být pravda a i dříve relevantní stránky jako Novinky.cz uvádějí řadu nepřesností a polopravd.

Problémy a rizika

Řada žáků si myslí, že o nich na internetu nic není a pak jsou velmi překvapeni, co nalezli. Podobné riziko může být i u vyučujících, kdy se mohou zobrazit fotografie ze soukromých oslav a podobně.

Doporučení, zhodnocení

Hodina pro žáky má rozhodně smysl, ať už z pohledu relevantnosti informací, tak vyhledávání informací o sobě. Někteří žáci si ani neuvědomují, že díky profilům v prohlížečích se jim zobrazují jiné stránky při stejném dotazu prohlížeče - při zadání svého jména, nebo jejich kamaráda.