test - kruhy

Vloženo dne 11. 12. 2019, autor Fričová Viktorie.

Učivo

kružnice, kruh

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny

Test v Google formulářích k rychlému otestování znalostí na konci hodiny. Pokud chce učitel výsledky

jmenovitě, je zapotřebí, aby žáci zadali své jméno. Pokud jim chce poslat zpětnou vazbu - jejich řešení

a správné řešení, je nutné, aby formulář obsahoval dotaz na email. K vyhodnocení je možné použít

nástroj Flubaroo, který se do dotazníku přiinstaluje.

 

Aktivita

Žáci se připojí prostřednictvím svých telefonů k následujícímu testu a vyplní ho. https://

docs.google.com/forms/d/1sxFjnUlWJfFr_25ve4qqnCiXa0H464h6R_NjErA9pGk/edit

 

Sledované cíle uvedené aktivity

Prověření znalostí z tématu kruh a kružnice. Žáci odpovídají částečně na uzavřené otázky a na otevřené

otázky.

 

Zpětná vazba z hodiny

Učitel je schopen rychle zjistit a vyhodnotit odpovědi, včetně zaslání zpětné vazby žákům. Výsledky

jsou k dispozici okamžitě. Žáci dostanou hodnocení individuálně, je možné napsat každému žákovi i

vlastní vzkaz.

 

Důležité:

Žáci si musí dopředu vyzkoušet, zda jim funguje připojení k internetu přes chytrý telefon (žáci, kteří

nemají telefon, použijí školní tablet)

Formulář je aktivován pro zápis těsně před vyhlášením samostatné práce. Jako odkaz je možné použít

buď odkaz ze stránek učitele, nebo zkrácenou adresou získanou pomocí http://goo.gl

(v tomto případě: http://goo.gl/AjMVX6 )

 

Ukázka testu:

ukázka testu

 

Ukázka žákovských řešení:

ukázka žákovských řešení.

 

Ukázka hodnocení pomocí nástroje Flubaroo:

Ukázka hodnocení pomocí nástroje Flubaroo