Libdub, příprava politické kampaně

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

grafické editory, seznámení s formáty grafických souborů, základní pojmy počítačové gramotnosti, multimédia

Očekávaný výstup

Žáci se seznámí s možností prezentace školy pomocí Lib dabu. Žáci se dozvědí o politické kampani a prostředcích, které při ní můžou využívat. Žáci se rozdělí do skupin, ve kterých budou připravovat svou politickou kampaň. Žáci se dozvědí o připravení videí na téma jeden den ve škole. Žáci si zvolí název své politické strany a pět konkrétních věcí, které na škole změní

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

Téma hodiny - Grafika a multimédia v praxi
Cílem hodiny - Žáci se seznámí s možností prezentace školy pomocí Lib dubu. Žáci se dozvědí o politické kampani a prostředcích, které při ní můžou využívat. Žáci se rozdělí do skupin, ve kterých budou připravovat svou politickou kampaň. Žáci se dozvědí o připravení videí na téma jeden den ve škole. Žáci si zvolí název své politické strany a pět konkrétních věcí, které na škole změní.

Evokace - Žáci se seznámí s Lub duby škol a jak je připravit (7 min)
Lib dub Shorewood https://www.youtube.com/watch?v=T7TI-AJi2O8 
Lib dub Trenčín https://www.youtube.com/watch?v=IOb8_Vmsvzk 

Průběh hodiny:

● Lib dub a jak jej připravit (7 min)
● One day - zadání úkolu - žáci během příštích měsíců nahrají na mobilní telefon/tablet případně
kameru, nebo fotoaparát jeden den ve škole, ze kterého následně sestříhají klip (2-3 min)
● Co můžu na škole změnit (5min)

○ Žák sám o sobě
○ Celá třída / tato část třídy

● Politická kampaň (20 min)

Tématem do konce roku, bude pro žáky politická kampaň v rámci kampaně se budou seznamovat s jednotlivými prostředky ICT v oblasti multimédií, které je možné budou při tvorbě využívat, případně možnosti alternativ.Politická kampaň se bude týkat naší školy a cílem žáků bude přesvědčit své spolužáky právě o důležitosti jejich strany.

○ Billboard - billboard pro propagaci politické strany

■ Úprava fotografií na billboard - IrfanView, další programy Picasa, Gimp, Zoner
■ Tvorba samotného billboardu, program Inkscape, další programy Corel Draw,

○ Brožurka - brožurka pro případné voliče politické strany - kandidátka + názory politické strany, program Inkscape, další programy Word, Adobe Indesign, Corel Draw
○ Rozhovor v rádiu/rozhlase - záznam rozhovoru v rádiu s kandidátem strany, program Audacity, další programy Záznam zvuku, Garage Band
○ Klip - klip politické kampaně, který ukazuje jeden nebo více cílů strany, program Pinnacle Studio, další programy Movie Maker, iMovie, Vegas Studio, Final Cut

● Žáci se rozdělí do dvojic, případně trojic a dohodnou se na: (5 min)

○ Názvu politické strany
○ Pěti věcech, které na škole změní Photo Studio, Photoshop, Photoshop, Illustrator.

Reflexe - Žáci pomocí “ručního teploměru” zhodnotí, jak pro ně byla hodina přínosná - ruka nahoře - velmi přínosná, ruka dole - moc mi to nedalo. Žáci odešlou na e-mail vyučujícího název politické strany a pět věcí, které na škole změní.

Zpětná vazba z hodiny

(co se povedlo, co se nepovedlo, je to zopakovatelné, jaké se objevily problémy)
Tato hodina měla žáky seznámit s možnostmi multimédií a jejich použitím ve škole a při politické kampani. Zajímavé bylo, že při otázce co žáci mohou na škole změnit, tak valná většina řekla, že nic. Obdobný názor měli i na to, co mohou změnit jako třída.
Žáci byli překvapeni nad zadáním nahrát video o jednom dni ve škole, přesto výsledky tohoto projektu, odevzdané na konci školního roku, byly více než zajímavé - žáci sami sestříhali klip, přidali hudbu na pozadí a titulky.

Problémy a rizika

Videa Lib dub žáky pro multimédia opravdu zapálily, bohužel ale pro tvorbu obdobného videa, musí na škole “uzrát čas”, jelikož pro video je potřeba využít všechny, nebo alespoň většinu žáků školy. Video se také stává součástí značky školy, takže je potřeba dobře rozmyslet jeho obsah. Řada žákům se zdálo toto téma příliš velké na to, aby jej dokázali zvládnout.

Doporučení, zhodnocení

Tato hodina připravila žáky na dlouhodobý projekt jakým byla politická kampaň a One day. Samotnou hodinu by bylo lepší rozpadnout na dvě vyučovací hodiny - jednu o Lib dubu a projektu One day, druhou čistě úvod do politické kampaně.