Grafický editor - tvorba brožurky

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

grafické editory, základní úpravy fotografií

Očekávaný výstup

Žák vybere vhodné fotografie na brožurku své politické kampaně, žák připraví program své politické kampaně, žák připraví brožurku pro své voliče v programu Inkscape.

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

Téma hodiny - Vektorová grafika.
Cílem hodiny - Žák vybere vhodné fotografie na brožurku své politické kampaně, žák připraví brožurku pro své voliče v programu Inkscape.
Evokace - Žáci již dříve měli možnost nafotit fotografie do své politické kampaně. Nyní by měli připravit program své politické strany a také jej pro své voliče připravit v podobě brožurky.

Průběh hodiny:

1. hodina

Žáci si do počítače stáhnout své fotografie pro politickou kampaň (5-10 min)
Během stahování si řekneme základní kritéria pro brožurku

● Rozsah - brožurka skládací, roztažená formát A4, obsah z obou stran
● Titulní stránka a co na ni
● Program strany
● Popis hlavního kandidáta, případně dalších kandidátů

Také si řekneme důvody proč je lepší dělat brožurku v programech typu Inkscape

● Tisk brožurky ve velkém množství v tiskárně
● Nutnost ořezových značek
● Použité barvy - RGB a CMYK

Žáci společně sepisují svůj politický program. Při sepisování dodržují princip nápadů a řešení (5-20 min)

● Sepíší nejprve všechny nápady k programu politické strany bez hodnocení ostatních
● Zhodnotí jednotlivé nápady
● Vyberou body do programu strany

Žáci se seznámí s možnosti programu Inkscape pro úpravu brožurky (10-15 min)

● Vkládání obrázků
● Vkládání objektů
● Vkládání textu a jeho zarovnání
● Podbarvení plakátu
● Vrstvy
● Ořez obrázků

Žáci nahrají rozpracovanou brožurku na Google Disk do složky politické kampaně (1-3 min)

2. hodina

Žáci si sami stáhnou rozpracovanou brožurku, pokud potřebují, můžou si k brožurce nafotit další tématické fotografie. Taktéž můžou rozšířit i svůj program. Na brožurce mohli taktéž pracovat i doma. Zájemci o nějaký speciální efekt, zkusí nejprve nápovědu programu, případně internet až pak se mohou obrátit na vyučujícího se svým konkrétním požadavkem. Žáci nasdílejí hotovou brožurku do složky politické kampaně na Google Disk

Reflexe - Kontrola nasdílených brožurek na Google Disku ve složce politické kampaně , odpověď každému žákovi ze skupiny e-mailem.

Zpětná vazba z hodiny

(co se povedlo, co se nepovedlo, je to zopakovatelné, jaké se objevily problémy)
U první hodiny se neosvědčilo nechat žáky nejprve pracovat na bodech kampaně, jelikož se do tématu natolik zapálili, že bylo je těžké vrátit zpět k IT stránce věci. U druhé hodiny bylo pro žáky těžké zvyknout si, že vyučující jim přímo neodpoví, ale nechá žáky si příslušné funkce a efekty nejprve vyhledat.
Bylo zajímavé sledovat u některých žáků s estetickým cítěním jak si zkoušejí různé efekty dostupné v programu.
Řada žáků z výsledným produktem nebyly spokojeny a raději připravili brožurku na konci kampaně v programu Word.

Problémy a rizika

Žáci jsou velmi překvapeni přístupem “tak si to najděte na internetu”, jelikož z počátku netuší jak se správně na internetu ptát, případně jsou odpovědi v angličtině. Žáci pracují mnohem pomaleji, než pomocí frontálního výkladu. Na druhou stranu se učí samostatně si vyhledávat jak udělat příslušný efekt, případně se podívají jak daného efektu docílil někdo jiný.

Doporučení, zhodnocení

Způsob tvorby brožurky má smysl dělat z pohledu přetiskové přípravy. Než ale v programu Inkscape, je lepší využít raději komerční programy jako je Corel Draw nebo Adobe InDesign, které jsou na to speciálně určeny. Ve školních podmínkách dobře poslouží Microsoft Word případně LibreOffice Writer s více sloupci na stránku.