Nahrávání videa - co pro mě znamená škola

Vloženo dne 6. 7. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Multimédia

Očekávaný výstup

Žák nahraje video na téma “co pro mě znamená škola”, pokud bude potřeba žák v rámci hodiny sestříhá video v Pinnacle Studio (případně jiném software na střih videa), žák nahraje video na Google Disk

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

Téma hodiny - Záznam videa a jeho zpracování
Cílem hodiny - Žák nahraje video na téma “co pro mě znamená škola”, pokud bude potřeba žák v rámci hodiny sestříhá video v Pinnacle Studio, žák nahraje video na Google Disk.
Evokace - žáci už dříve pracovali se zvukem, nyní se zaměříme na nahrání a zpracování videa. Z pohledu vztahu žáka ke škole, je také zajímavé zjistit jaký k ní mají (ve skutečnosti) vztah (3-5 min)

Průběh hodiny:

● Žáci si zvolí své oblíbené místo ve škole a nahrají na něm video “co pro mě znamená škola”. Délka videa je minimálně 1 min. (10-30 min)
● Zásady pro nahrávání (5-10 min)

○ Plynulý přechod kamerou
○ Nenahrávat ve tmě
○ Nenahrávat proti oknu
○ Rozmyslet si kompozici videa

■ Detaily - obličej, detaily věcí
■ Postava + okolí

● Na nahrávání mohou žáci využít

○ Svůj mobilní telefon
○ Školní tablety (OS Android), svůj tablet
○ Tablety vyučujícího (iOS)
○ Kameru
○ Digitální fotoaparát
○ Zrcadlový fotoaparát

● Žáci následně nahrají video do Pinnacle Studia a sestříhají jej (5-10 min).
● Žáci nahrají video na Google disk (5-10 min)

Reflexe - Zpětná vazba na konci hodiny - žáci pojmenují, co konkrétně si z hodiny odnášejí

Zpětná vazba z hodiny

(co se povedlo, co se nepovedlo, je to zopakovatelné, jaké se objevily problémy)
Někteří žáci se raději rozhodli celé video natočit znovu, než aby museli video sestříhávat, případně na noteboocích viděli, že má video špatné pozadí, případně je moc tmavé. Z pohledu práce s kamerou měla tato volba smysl - žáci si při dalším nahrávání dali na chyby pozor, na druhou stranu jedinou věc, kterou následně v Pinnacle Studiu prováděli bylo přidání titulků. Někteří žáci nahrávali video příliš dlouho a následně se rozhodli, že video upraví doma pomocí Windows Movie Makeru, případně Vegas Studia.
Přestože žáci už o hodinu video neupravovali, seznámili se jak video upravit v Pinnacle Studiu a také v Movie Makeru. Z pohledu vztahu žák-škola bylo zajímavé sledovat jak žáci byli schopni pojmenovat dobré i špatné stránky školy. Taktéž bylo i zajímavé sledovat, které místo na škole žáci považují “za svoje”.

Problémy a rizika

Je potřeba počítat s tím, že žáci video nestihnou nahrát, jelikož stráví dlouhou dobu tvorbou scénáře, případně samotným nahráváním videí.
Pokud žáci nahrávali video na tabletu, nebo mobilním telefonu a měli formát videa .3gp a chtěli využít Movie Maker bylo potřeba video zkonvertovat pomocí programu Format Factory.

Doporučení, zhodnocení

Hodina byla součástí bloku politické kampaně, přičemž hodina měla žáky seznámit se zásadami nahrání videa a také s jeho základními úpravami. Téma “co pro mě znamená škola” má taktéž i přesah do OSV, kdy je toto téma pro žáky příležitostí pojmenovat význam věcí kolem sebe z jejich pohledu.