Textový editor

Vloženo dne 11. 12. 2019, autor Fričová Viktorie.

Učivo

textový editor

Očekávaný výstup

orientuje se v prostředí textového editoru - práce s dokumentem (otevře, vytvoří textový dokument podle základních typografických pravidel, edituje a formátuje, písmo, zavře, uloží), zobrazení panelů nástrojů odstavce, nastaví odrážky a číslování, ohraničení, sloupce a tabulátory; do dokumentu vloží obrázky, symboly, ozdobný nápis

Popis

Pracovní sešit pro Primu 
https://docs.google.com/a/dgkralupy.eu/document/d/1gi8u42tOXUbmPU5NIyHg71dej7vzdjrtYNM04636jqA/edit  

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod” (použití tabletů, notebooků, telefonů, sdílených dokumentů, hlasovátek, interaktivního systému, ....)

Téma hodiny - Textové dokumenty v prostředí Google Disk
Cíl hodiny - Vyzkoušet si práci na sdíleném dokumentu, dále vytvořit vlastní dokument a nastavit sdílení pro vybrané osoby i celou třídu.
Studenti pracují v počítačové učebně, každý u svého PC. Učitel celý postup práce s dokumenty prochází se studenty a zobrazuje na plátně pomocí dataprojektoru.
Postup je uveden v Návodu na práci s textovými dokumenty a jejich sdílení:

Zpětná vazba z hodiny

(co se povedlo, co se nepovedlo, je to zopakovatelné, jaké se objevily problémy)
Možnost sdílení dokumentů je pro studenty natolik nová vlastnost dokumentu, že je potřeba dát dostatečnou časovou rezervu na jejich počáteční pokusy (každý chce psát i mazat texty, vidí okamžitý účinek). Zde je potřeba vysvětlit studentům, že nástroj sdílení je pro vzájemnou spolupráci, má usnadnit práci více lidí na jednom projektu, nikoliv vést k destrukci a ničení práce ostatních.

Každý student zkusil upravit text ve společném formuláři, dokonce s jednoduchým formátováním, odstavce ostatním studentů okomentovali. Kontrola splnění byla okamžitá, na dataprojektoru jsou vidět jména všech komentujících.Dále si každý vytvořil textový dokument, přejmenoval, nastavil sdílení pro spolužáky. 

K procvičení práce se sdílenými dokumenty byl zadán domácí úkol - vyplnit za sebe jeden řádek tabulky, popřípadě vytvořit vlastní sloupec a získat tak od spolužáků odpovědi:
https://docs.google.com/a/dgkralupy.eu/spreadsheet/ccc?key=0Asd8ZIneG9UmdEFLT2I3V0V0T1lOMnVsZFhYbTBmLVE&usp=drive_web#gid=0