Ústava

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Demokracie, státní moc

Očekávaný výstup

Žák popíše strukturu ústavy a obsah jednotlivých částí. Vymezí, jakou funkci ústava ve státě plní a jaké oblasti společenského života upravuje.

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se využijí notebooky nebo počítače. Nutné je připojení na internet. Žáci budou pracovat s internetem ­ http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ustava­cr/ . Cílem je za pomoci informačních technologií zjistit základní informace o struktuře, obsahu a funkci Ústavy ČR.

Postup v hodině:

1) Žáci pracují ve skupinách a každá skupina má svůj okruh otázek, které se týkají problematiky ústavy. Při práci žáci využívají: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ustava­cr/ 

2) Na základě zjištěných informací odpoví na jednotlivé otázky.
3) Po této části každá skupina prezentuje výsledky své práce před ostatními žáky. Žáci si dělají poznámky.
4) Na závěr žáci samostatně zpracují pracovní list, který shrnuje učivo.

Zpětná vazba:

Hodina proběhla bez velkých problémů. Jediným problémem bylo rozdílné tempo práce jednotlivých skupin.

Rizika:

Rizikem jsou případné problémy s internetovým připojením. Je nutné respektovat pomalejší tempo některých žáků. Pro rychlejší žáky je potřeba připravit práci ­ např. mohou zpracovávat závěrečný pracovní list a pak vést zpracování tohoto pracovního listu s celou třídou (viz bod 4 v části Postup v hodině).

Příloha ­ Pracovní list