Stát

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Stát, teorie vzniku státu, funkce státu, typy států

Očekávaný výstup

Žáci umí definovat, co je stát, umí vyjmenovat jeho funkce a uvést příklady. Žáci znají teorie vzniku státu. Žáci vysvětlí různé typy států uvedou příklady.

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se budou využívat tablety popřípadě notebooky. Nutné je připojení na internet. Hodina je věnována teorii vzniku státu, jeho funkcím a dělení z různých hledisek.

Postup v hodině:

Nejprve si žáci vyhledají na google disku pracovní list, který mají nasdílené na:
http://goo.gl/AbTz4D .Nejprve společně pomocí metody brainstormingu zapíšeme na tabuli znaky státu a z nich vyvodíme definici (cv. 1, 2). Poté si žáci ve dvojicích projdou jednotlivé funkce státu uvedené v pracovním listě, stručně je vysvětlí a uvedou příklady. Při společné kontrole pak jednotlivé funkce roztřídíme na vnější a vnitřní (cv. 3, 4).

Poté pomocí internetu vyhledají rozdíl mezi totalitními a demokratickými systémy a uvedou příklady ze současnosti i z historie (cv. 5). Pro demonstraci rozdílu mezi totalitou, demokracií a anarchií se žáci rozdělí na 3 skupiny a společně zodpoví otázky v pracovním listě (cv. 6). Při společné kontrole vyvodíme definice totality, demokracie a anarchie.

Dále si studenti vyhledají pojmy z pracovního listu (cv. 7) a pokusí se vymyslet příklady. Pomocí internetu vysvětlí žáci rozdíl mezi jednotlivými typy států z různých hledisek a přiřadí příklady uvedené v pracovním listě (cv. 8 ­ 11). Společně pak zkontrolujeme a uvedeme jaký typ státu je ČR.

Zpětná vazba z hodiny:

Žáci se v hodině naučí vyhledávat informace na internetu a rozeznávají věrohodné zdroje. Díky skupinové práci se naučí spolupráci. Při didaktické hře (cv. 6) si uvědomí vliv režimu na různé oblasti života občanů.

Rizika:

Pro výuku je nutné kvalitní internetové připojení. Někteří žáci pracují pomaleji.