Etické přístupy

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Etické teorie a přístupy

Očekávaný výstup

Žáci definují jednotlivé etické přístupy, ke každému z nich uvedou konkrétní příklady.

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se budou využívat tablety popřípadě notebooky. Nutné je připojení na internet. Hodina je věnována etickým teoriím a přístupům.

Postup v hodině:

Žáci vyhledají na google disku pracovní list, který mají nasdílené na: http://goo.gl/984L0X Nejprve společně pomocí metody brainstormingu zapíší žáci na tabuli vše, co si vybaví pod pojmy morální normy a morální vztahy. Z toho pak odvodí definice obou pojmů a uvedou konkrétní příklady.
Poté pomocí internetu vyhledají rozdíl mezi pojmy v otázce číslo 2 v pracovním listě. Společně pak jejich odpovědi zkontrolujeme. Dále se žáci zamyslí, ve kterém zaměstnání hraje významnou roli tzv. profesní etika. Své tvrzení podloží argumenty. Společně pak žáci vypíší minimálně 5 zaměstnání, kde je profesní etika nezbytně nutná. Na internetu se pak žáci ve skupinách (cca 4 osoby) pokusí vyhledat, zda mají výše uvedená zaměstnání nějaký etický kodex a co takový kodex obsahuje. S výsledky pak seznámí své spolužáky.

Pomocí internetu vysvětlí žáci jednotlivé etické směry. Na základě definice vymyslí situaci a popíší, jak by se její účastní zachovali

Zpětná vazba z hodiny:

Žáci se v hodině naučí vyhledávat informace na internetu a rozeznávají věrohodné zdroje. Díky skupinové práci se naučí spolupráci. Uvědomí si význam etiky a morálních norem. Na základě získaných informací sepíší žáci ve skupinách etický kodex studenta Dvořákova gymnázia (minimálně v deseti bodech). V následující hodině seznámí se svým “desaterem” spolužáky. Ze všech pak vybereme 10 nejzásadnějších a ty sepíšeme.

Rizika:

Pro výuku je nutné kvalitní internetové připojení. Někteří žáci pracují pomaleji.