Dělba státní moc

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Dělba státní moc

Očekávaný výstup

Žáci vyjmenují jednotlivé složky státní moc, uvedou instituce, které je reprezentují. Žáci si uvědomují význam dělby státní moci pro demokracii. Žáci vysvětlí princip brzd a rovnovah. Žáci chápou rozdíl mezi prezidentským a parlamentním systémem.

Popis

Průběh hodiny

Evokace

Po celou dobu žáci pracují s pracovním listem, který najdou na: http://goo.gl/pK46YS  Na úvod si žáci metodou brainstormingu vypíší pojmy, které je napadnou v souvislosti s dělbou státní moci.
Na základě toho odvodím, co je principem dělby státní moci. Poté žáci diskutují o významu dělby státní moci pro demokracii.

Uvědomění - popis činností

1. Žáci si pomocí internetu vyhledají, kdo je autorem první teorie dělby státní moci, jaké složky rozlišuje, kdo tuto teorii a jak přepracoval. Žáci zjistí, ve kterém dokumentu je popsána dělba státní moci v ČR. Společně zkontrolujeme.
2. Žáci s pomocí ústavy, kterou si vyhledají na internetu, vypracují otázky 5 až 7 v pracovním listě. Společně zkontrolujeme.
3. Na základě informací z předchozích otázek (5 až 7) žáci odvodí, které instituce představují dynamickou/stabilizační složku a doplní tabulku v otázce č. 7.
4. S pomocí internetu vysvětlí žáci pojmy: princip brzd a rovnovah a legislativní proces. Na základě znalostí z předchozích otázek a definic pojmů vytvoří jednoduché schéma.
5. Žáci se pokusí sami vysvětlit pojmy: stínový ministr a ministr bez portfeje. Na internetu pak vyhledají konkrétní příklady.
6. Na webových stránkách (např. www.vlada.cz ) vyhledají žáci složení současné vlády a jména jednotlivých ministrů.
7. Společně zkontrolujeme.

Reflexe

Na základě získaných informací si žáci uvědomují význam dělby státní moci pro demokratické státy. Žáci popíší dělbu státní moci v ČR ­ žáci vyjmenují jednotlivé složky a určí instituce, které je reprezentují. Žáci vysvětlí základní pojmy spojené s tématem dělba státní moci. Žáci popíší legislativní proces a princip brzd a rovnovah.

Poznámka:

Zpětná vazba z hodiny:

Hodina proběhla bez problémů.

Rizika:

K výuce je nutné funkční internetové připojen. Při hodině někteří žáci pracovali výrazně pomaleji, je proto lepší otázky kontrolovat průběžně, aby se ti pomalejší vyvarovali zbytečných chyb.

Odkazy:

http://www.vlada.cz/
http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/ustava-cr.shtml  (Ústava ČR)