Politické strany I

Vloženo dne 25. 11. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Politické strany

Očekávaný výstup

Žáci na webových stránkách www.linoit.com vytvoří nástěnku, pomocí které představí svou politickou stranu.

Popis

Průběh hodiny

Evokace

Na úvod si společně zopakujeme, co je politická strana, jaké podmínky platí pro vznik politické strany v ČR. Žáci pomocí internetu vyhledají předvolební plakáty, slogany a programy některých politických stran. Žáci vyhledají příklady tzv. negativní kampaně.

Uvědomění - popis činností

1. Žáci se rozdělí do skupin (max. 5 osob), společně pak “založí” vlastní politickou strana a a nachystají předvolební kampaň.
2. Předvolební kampaň žáci vytvoří na webových stránkách: www.linoit.com
3. Každá skupina vymyslí název, zkratku a logo politické strany. Vše vysvětlí a odůvodní.
4. Každá skupiny sepíše politický program - minimálně o 10 bodech. Žádný z bodů nesmí být v rozporu s Ústavou ČR nebo Listinou základních práv a svobod.
5. Na závěr vytvoří každá skupinu fotografii kandidátů, kterou by bylo možné použít na billboardovou kampaň (foto + slogan).

Reflexe

Žáci umí vysvětlit znaky politických stran a vyjmenovat podmínky pro vznik politické strany v ČR. Žáci umí vytvořit předvolební program strany, který není v rozporu s Ústavou ČR a s Listinou základních práv a svobod. Žáci popíší znaky tzv. negativní předvolební kampaně. Sami pak navrhnou způsob oslavení voličů.

Poznámka:

Zpětná vazba z hodiny:

Hodina proběhla bez problémů.

Rizika:

K výuce je nutné funkční internetové připojen. Pro registraci na strance www.linoit.com  je možné využít přihlašovací údaje na google, facebook nebo twitter. Stránky jsou pouze v angličtině.

Odkazy:

www.linoit.com