Test reálií pro cizince

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Učivo v ŠVP Státní občanství, národnostní menšiny

Očekávaný výstup

Žáci vyjmenuje povinnosti a práva občana, možnosti, jak získat státní občanství a s podmínky, které musí splnit cizinci, pokud žádají o české státní občanství. Žáci chápou rozdíl mezi státním občanstvím a národností, vysvětlí základní pojmy a uvede příklady. Žáci si vyzkouší test reálií pro cizince.

Popis

Průběh hodiny

Evokace

Na úvod si zopakujeme pojmy související s tématem Státní občanství. Žáci z nich vytvoří na tabuli myšlenkovou mapu.

Uvědomění - popis činností

1. Po zopakování základních pojmů si žáci vyzkouší modelový test z českých reálií, který najdou na: http://obcanstvi.cestina­pro­cizince.cz/?p=interaktivni­modelovy­test­z­ceskych-realii&hl=cs_CZ 
2. Žáci vyberou otázky, které jim dělali problémy a společně si je zodpovíme a vysvětlíme případné nejasnosti.
3. Žáci vyjmenují otázky, které jsou podle jejich názoru adekvátní a cizinci by na ně měli znát odpověď, pokud se chtějí stát občanem ČR.
4. Dále pak uvedou otázky, které jsou podle nich zbytečné a pokusí se je nahradit.
5. Na závěr vyhodnotíme výsledky a ve společné diskuzi zhodnotíme test jako celek.

Reflexe

Na základě získaných informací si žáci uvědomují povinnosti a práva občanů. Žáci vyjmenují možnosti nabytí a pozbytí státního občanství. Žáci si sami vyzkouší test reálií pro cizinci a zhodnotí náročnost otázek.

Poznámka:

Zpětná vazba z hodiny:

Hodina proběhla bez problémů.

Rizika:

K výuce je nutné funkční internetové připojen.

Odkazy:

http://obcanstvi.cestina­pro­cizince.cz/?p=interaktivni­modelovy­test­z­ceskych­realii&hl=cs_CZ